TURKDERM: 45 (3)
Cilt: 45  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Türkderm’in 90 Yıllık Öyküsü
The Ninety-year History of Turkderm

Sayfalar 121 - 122 (1879 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yeni Doğanlarda Deri Bakımı
Skin Care of the Newborn
Serap Utaş
doi: 10.4274/turkderm.001  Sayfalar 123 - 126 (1710 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Pediyatrik Dermatolojide Önemli Bir Bileşen: Ebeveynlerin Dermatolojiye Bakışı
An Important Aspect of Pediatric Dermatology: the Parental View
Nagehan Saniç, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Göksun Karaman
doi: 10.4274/turkderm.15046  Sayfalar 127 - 131 (1917 kere görüntülendi)

4.
Pediyatrik Morfea (Lokalize Skleroderma) 14 Olguya Ait Epidemiyolojik Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Pediatric Morphea (Localized Scleroderma)–Epidemiological, Clinical and Laboratory Findings of 14 Cases
Belçin İzol, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Sevil Ovalı Toka, Saduman Balaban Adım, Kenan Aydoğan, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.72621  Sayfalar 132 - 136 (2801 kere görüntülendi)

5.
Pediyatrik Dermatopatolojide Biyopsinin Rolü
The Role of Biopsy in Pediatric Dermatopathology
Fatma Şule Afşar, Safiye Aktaş, Gülden Diniz, Ragıp Ortaç
doi: 10.4274/turkderm.87894  Sayfalar 137 - 139 (2042 kere görüntülendi)

6.
Pemfigusta Risk Faktörleri
Risk Factors in Pemphigus
Gülşen Tükenmez Demirci, Ayşe Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz
doi: 10.4274/turkderm.27676  Sayfalar 140 - 145 (1556 kere görüntülendi)

7.
Obezite ile İlişkili Dermatozların Obezlerde ve Aşırı Kilolularda Araştırılması
Evaluation of Obesity-Associated Dermatoses in Obese and Overweight Individuals
Nurhan Döner, Şirin Yaşar, Tuğba Rezan Ekmekçi
doi: 10.4274/turkderm.00908  Sayfalar 146 - 151 (2771 kere görüntülendi)

8.
Psoriasis Vulgaris’te Serum Galektin-3 Düzeyleri ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi
Correlation Between Serum Galectin-3 Levels and Disease Severity in Psoriasis Vulgaris
Müge Güler Özden, Hilal Denizli, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ahmet Yılmaz Çoban, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
doi: 10.4274/turkderm.82713  Sayfalar 152 - 154 (1805 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
9.
Oküler Kompleks Koristom ve Hemimegalensefalinin Eşlik Ettiği Lineer Nevus Sebaseus Sendromlu Çocuk Olgu
Linear Nevus Sebaceous Syndrome in a Child With Ocular Choristoma and Hemimegalencephaly
Özlem Su, Hande Arda Ulusal, Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun
doi: 10.4274/turkderm.85688  Sayfalar 155 - 157 (2233 kere görüntülendi)

10.
Laugier-Hunziker Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Laugier-Hunziker Syndrome: A Case Report
Demet Kartal, Levent Kartal, Murat Borlu
doi: 10.4274/turkderm.05668  Sayfalar 158 - 160 (2248 kere görüntülendi)

11.
Frontal Hiperhidrozda Botulinum Toksin Uygulaması
Treatment of Frontal Hyperhidrosis With Botulinum Toxin
Ayşe Esra Koku Aksu, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, İlham Sabuncu
doi: 10.4274/turkderm.29290  Sayfalar 161 - 162 (2013 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
12.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Seval Erpolat, Hüseyin Badem, Doğan Ünal, Mehmet Erol Yıldırım, Hacer Haltaş
Sayfalar 163 - 164 (1787 kere görüntülendi)

YENI YAYINLAR
13.
Yeni Yayınlar: Rook’un Dermatoloji Ders Kitabı
New Publications: ‘’Rook’s Textbook of Dermatology’’ 2010

Sayfa 165 (1183 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
Haberler
Society News

Sayfa 166 (845 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF