TURKDERM: 45 (4)
Cilt: 45  Sayı: 4 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Dermatoskopi: Nereye Doğru?
Dermatoscopy: Where are we heading?
Sedef Şahin
Sayfa 167
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Atopik Dermatit
Atopic Dermatitis
Sibel Alper, Bengü Gerçeker Türk
doi: 10.4274/turkderm.80958  Sayfalar 168 - 173

ARAŞTIRMALAR
3.
Psoriyazisli Kadın Olgularda Genitoüriner İnfeksiyonlar; Demografik ve Klinik Özellikler
Genitourinary Infections in Female Patients with Psoriasis: Demographic and Clinical Features
Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Ceylan Canbaz Avcı, Saim Çarşanbalı, Özlem Özbağçıvan, Emel Fetil, Ali Tahsin Güneş
doi: 10.4274/turkderm.60963  Sayfalar 174 - 178

4.
Akut Ürtikerli Yatan Hastaların Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Inpatients with Acute Urticaria
Ayşe Serap Karadağ, Serap Güneş Bilgili, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz, Hatice Uce Özkol, Siraç Aktar
doi: 10.4274/turkderm.82653  Sayfalar 179 - 183

5.
Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Erişkin Obez Hastalarda Görülen Deri Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Skin Findings in Adult Obese Dermatology Outpatients
Hilal Kaya Erdoğan, Gonca Gökdemir, Sevim Purisa, İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.4274/turkderm.83446  Sayfalar 184 - 187

6.
Molluskum Pendulum ile Karbonhidrat Metabolizması Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Molluscum Pendulum and Impairment of Carbohydrate Metabolism
Murat Kemal Harbutluoğlu, Göksun Karaman, Neslihan Şendur, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Çiğdem Yenisey, Engin Güney
doi: 10.4274/turkderm.75418  Sayfalar 188 - 192

7.
Akral Melanositik Nevüslerin Dermoskopik Özellikleri
Dermoscopic Features of Acral Melanocytic Nevi
Filiz Canpolat, Havva Kaya Akış, Bengü Nisa Akay, Cengizhan Erdem
doi: 10.4274/turkderm.04568  Sayfalar 193 - 197

8.
Batı Karadeniz Bölgesinde Alerjik Kontakt Dermatitli Olgularda Yama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis in the Western Black Sea Region: A Five-Year Retrospective Study
Rafet Koca, Cevdet Altınyazar, Nilgün Solak Tekin, Saniye Çınar, Sibel Ceylan, Tuna Sezer
doi: 10.4274/turkderm.65668  Sayfalar 198 - 202

9.
Alopesi Areata Hastalarında Psikiyatrik Belirtiler
Psychiatric Symptoms in Patients with Alopecia Areata
Burak Arı, Erol Çenesizoğlu, Yaşargül Denli
doi: 10.4274/turkderm.31549  Sayfalar 203 - 205

10.
Atopik Dermatitli Hastalarda Malassezia Yükünün Moleküler Yöntemler ile Gösterilmesi
Molecular Analysis of Malassezia Load in Patients with Atopic Dermatitis
Meltem Önder, Ayşe Kalkancı, Canan Kevlekçi, Mehmet Ali Gürer, Takashi Sugita
doi: 10.4274/turkderm.60437  Sayfalar 206 - 209

OLGU SUNUMLARI
11.
Persistan Eritema Multiforme
Persistent Erythema Multiforme
Dilek Bayramgürler, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Demir Yıldız, Burcu Akcan
doi: 10.4274/turkderm.92668  Sayfalar 210 - 212

12.
Şeyletiella Dermatiti
Cheyletiella Blakei Dermatitis
Selma Emre, Salime Yağlı, Ahmet Metin, Aydan Kılıçarslan, Suzan Demir Pektaş
doi: 10.4274/turkderm.37132  Sayfalar 213 - 215

13.
Bilateral Aurikular Milia en Plak
Bilateral Auricular Milia en Plaque
Savaş Öztürk, Perihan Öztürk, Müge Sezen, Cahit Polat
doi: 10.4274/turkderm.75875  Sayfalar 216 - 218

14.
Topikal Takrolimus Tedavisine Çok İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu
Scar Sarcoidosis with an Excellent Response to Treatment with Topical Tacrolimus
Berna Aksoy, Hasan Mete Aksoy, Onat Akın, İsmail Yüksekol
doi: 10.4274/turkderm.81567  Sayfalar 219 - 221

TANINIZ NEDIR?
15.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Levent Taşlı, Nida Kaçar, Neşe Demirkan, Ertuğrul H Aydemir
Sayfalar 222 - 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: '' Deri Cerrahisi ''
New Publications: '' Surgery of the Skin ''

Sayfa 224
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
17.
Haberler
Society News

Sayfalar 225 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
18.
2011 Hakem Dizini
2011 Refere Index

Sayfa 227
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2011 Yazar Dizini
2011 Author Index

Sayfalar 228 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
2011 Konu Dizini
2011 Subject Index

Sayfalar 230 - 232
Makale Özeti | Tam Metin PDF