TURKDERM: 45 (1)
Cilt: 45  Ek: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Otoimmün Büllöz Hastalıklar
Autoimmune Bullous Diseases
Soner Uzun
doi: 10.4274/turkderm.45.s1  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SÜREKLİ EĞİTİM
2.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Epidemiyolojisi
Epidemiology of Autoimmune Bullous Diseases
Erkan Alpsoy
doi: 10.4274/turkderm.45.s2  Sayfalar 3 - 7

3.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Etyopatogenezi
The Etiopathogenesis of Autoimmune Bullous Diseases
Şebnem Aktan
doi: 10.4274/turkderm.45.s3  Sayfalar 8 - 15

4.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Klinik Tanısı
The Clinical Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases
Rıfkiye Küçükoğlu, Goncagül Babuna
doi: 10.4274/turkderm.45.s4  Sayfalar 16 - 25

5.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Histopatolojik Tanısı
The Histopathological Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases
Gül Erkin
doi: 10.4274/turkderm.45.s5  Sayfalar 26 - 30

6.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Tanısında İmmünofloresan Bulgular
Immunofluoresecence Findings in the Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases
Soner Uzun
doi: 10.4274/turkderm.45.s6  Sayfalar 31 - 35

7.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Tanısında ELISA
ELISA for the Diagnosis of Autoimmune Bullous Disorders
Ayşe Akman Karakaş
doi: 10.4274/turkderm.45.s7  Sayfalar 36 - 38

8.
Otoimmün Büllöz Hastalıkların Tanısında Tzanck Sitoloji
Tzanck Cytology in Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases
Murat Durdu
doi: 10.4274/turkderm.45.s8  Sayfalar 39 - 43

9.
İntraepidermal Otoimmün Büllöz Hastalıkların Tedavisi
Treatment of Intraepidermal Autoimmune Bullous Diseases
Tamer İrfan Kaya
doi: 10.4274/turkderm.45.s9  Sayfalar 44 - 53

10.
Subepidermal Otoimmun Büllöz Hastalıkların Tedavisi
Treatment of Subepidermal Autoimmune Bullous Diseases
Ekin Şavk
doi: 10.4274/turkderm.45.s10  Sayfalar 54 - 58