TURKDERM: 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Anlatım Dilimizdeki Yeni Güzellikler
New Beauties of Our Expression Language
Ali Tahsin Güneş
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Psoriasis ve Obezite
Psoriasis and Obesity
Mehmet Ali Gürer, Hilal Gökalp
doi: 10.4274/turkderm.98215  Sayfalar 3 - 6

ARAŞTIRMALAR
3.
Psoriasisde Serum Neopterin ve TNF-α Düzeyleri ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi
Serum Neopterin and TNF-α Levels in Psoriasis and Their Correlation with Disease Severity
Ali Murat Ceyhan, Mehmet Yıldırım, Betül Mermi Ceyhan, Recep Sütçü
doi: 10.4274/turkderm.60243  Sayfalar 7 - 10

4.
Psoriasis Vulgarisli Hastalarda Etanersept, İnfliksimab ve Adalimumabın Etki ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Efficiency and Adverse Effects of Etanercept, Infliximab and Adalimumab in Patients with Psoriasis Vulgaris
Ayşe Pekdemir Şen, Nahide Onsun, Özlem Su Küçük, Ayşe Cinkaya
doi: 10.4274/turkderm.34976  Sayfalar 11 - 14

5.
Psoriasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi
Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis
Serdar Cenk Güvenç, Hakan Turan, Süleyman Yılmaz, Mehmet Emin Yanık, Abdullah Berada, Cihangir Aliağaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.15986  Sayfalar 15 - 19

6.
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
Knowledge, Behavior and Attitudes of University Students toward Sexually Transmitted Infections
Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Güzin Özarmağan, Ayşegül Tozeren, Nuray Özgülnar
doi: 10.4274/turkderm.31957  Sayfalar 20 - 25

7.
Çocukluk Çağı Herpes Zoster İnfeksiyonun Klinik Özellikleri
Clinical Features of Herpes Zoster Infections in Childhood
Emine Çölgeçen, Öznur Küçük, Mehmet Balcı
doi: 10.4274/turkderm.94899  Sayfalar 26 - 28

8.
Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Kullanımının Anksiyete ve Depresyon Skorlarına Etkisi
The Effect of Isotretinoin Administration on Anxiety and Depression Scores in Patients with Acne Vulgaris
Hatice Nur Azaklı, Emine Derviş, İlknur Altunay, Sinem Gönenli
doi: 10.4274/turkderm.01488  Sayfalar 29 - 32

9.
Hafif ve Orta Şiddetli Akne Vulgaris Tedavisinde Sodyum Sulfasetamidin Etkinliği: Randomize, Karşılaştırmalı Çalışma
Efficacy of Topical Sodium Sulfacetamide in the Treatment of Mild and Moderate Acne Vulgaris: A Randomized, Comparative Study
Ayşegül Turan, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, Kenan Aydoğan
doi: 10.4274/turkderm.77698  Sayfalar 33 - 38

10.
Seboreik Dermatit Hastalarında Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri
Quality of Life, Anxiety and Depression Levels in Patients with Seborrheic Dermatitis
Mustafa Aksoy, Evrim Özkorumak, Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı, Deniz Aksu Arıca
doi: 10.4274/turkderm.83792  Sayfalar 39 - 43

TURKDERM-9860
11.
Skuamöz Hücreli Kanseri Taklit Eden Kutanöz Layşmanyazis Olgusu
A Case of Cutaneous Leishmaniasis Mimicking Squamous Cell Carcinoma
Ali Murat Ceyhan, Gonca Meriç, Giray Aynali
doi: 10.4274/turkderm.93753  Sayfalar 44 - 46

12.
Ektrodaktili Ektodermal Displazi-Klefting Sendromlu Ailesel Üç Olgu
Three Familial Cases with Ectrodactyly Ectodermal Displazia-Clefting Syndrome
Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, İlyas Özardalı
doi: 10.4274/turkderm.65707  Sayfalar 47 - 49

13.
Hemifasiyal Atrofinin Eşlik Ettiği Harlequin Sendromu
Harlequin Syndrome With Hemifacial Atrophy: A Case Study
Mualla Polat, Esra Tuğ, Halil İbrahim Atasoy, Ali Haydar Parlak
doi: 10.4274/turkderm.59455  Sayfalar 50 - 52

14.
Topikal Dimetil Sülfoksit: Başarılı Bir “Lokalize Deri Müsinozu” Tedavisi
Topical Dimethylsulfoxide: Successful Treatment of a Case of Localized Cutaneous Mucinosis
Bengü Gerçeker Türk, Meltem Türkmen, İlgen Ertam, Sinem Yaprak Karavana, Tuğrul Dereli
doi: 10.4274/turkderm.86658  Sayfalar 53 - 54

TANINIZ NEDIR?
15.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Zehra Aşiran Serdar
Sayfalar 55 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
16.
Deribilimin Derinliklerinden
From the Depths of Dermatology
Ekin Şavk
Sayfa 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Yeni Yayınlar: “Metastatik Melanomun Tedavisi”
New Publications: “Treatment of Metastatic Melanoma”

Sayfa 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF