TURKDERM: 46 (2)
Cilt: 46  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Etkili İngilizce Bilimsel Sunum Hazırlamak için Yararlı Kalıplar
Helpful Patterns to Prepare and Present A Scientific English Talk
Bilge Narin, Meltem Önder
Sayfalar 59 - 61 (7230 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Tamamlayıcı/Alternatif Tıp ve Dermatoloji
Complementary and Alternative Medicine and Dermatology
Bilal Doğan, Özlem Karabudak Abuaf, Ercan Karabacak
doi: 10.4274/Turkderm.26214  Sayfalar 62 - 66 (2732 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Deri ve Zührevi Hastalıklar ile İlgili Deneyimleri ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüşleri
The Experiences of Primary Care Physicians on Dermatological Disorders and their Opinion of Undergraduate Education
Tahsin Aybal, Serkan Güme, Muzaffer Kahyaoğlu, Nida Kaçar, Şeniz Ergin
doi: 10.4274/Turkderm.16680  Sayfalar 67 - 72 (1740 kere görüntülendi)

4.
Çocukluk Çağı Henoch-Schönlein Purpuralı Hastaların Klinik Analizleri
The Clinical Analysis of Childhood Henoch-Schönlein Purpura Patients
Cihangir Akgün, Sinan Akbayram, Avni Kaya, Hayrettin Temel, Salim Bilici, Fesih Aktar, Şükrü Arslan
doi: 10.4274/Turkderm.43179  Sayfalar 73 - 77 (1832 kere görüntülendi)

5.
Diffüz Alopesili Kadınlarda "Dijital Fototrikogram" ile "Darı Ekstresi, Buğday Tohumu Yağı, L-sistin, Kalsiyum Pantotenat" Formulasyonunun Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of "Millet Extract, Wheat Germ Oil, Calcium Pantothenate and L-cystine Combination" Therapy in Women with Diffuse Alopecia by Using "Digital Phototrichogram"
Deniz Çetinkünar, Meltem Önder
doi: 10.4274/turkderm.48295  Sayfalar 78 - 83 (2435 kere görüntülendi)

6.
Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme
Acneiform Eruption and Other Dermatologic Side Effects Induced by Targeted Cancer Therapy: A Retrospective Analysis
Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Can Baykal
doi: 10.4274/Turkderm.47640  Sayfalar 84 - 89 (2797 kere görüntülendi)

7.
Akne Skarları Tedavisinde Otolog Kültüre Fibroblast Enjeksiyonu
Injection of Autologous Cultured Fibroblast for the Treatment of Acne Scars
Osman Köse, İbrahim Özmen, Yıldıray Yeniay
doi: 10.4274/turkderm.80774  Sayfalar 90 - 93 (2063 kere görüntülendi)

8.
Epilasyonda IPL’in (Yoğun Atımlı Işık) Etkinlik ve Güvenilirliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation of the Efficacy and Safety of IPL (Intense Pulse Light) in Hair Removal
İlgen Ertam, Ezgi Erçal, İdil Ünal, Sibel Alper
doi: 10.4274/Turkderm.62534  Sayfalar 94 - 97 (2227 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
9.
Yüzde Yerleşen Dev Merkel Hücreli Karsinom
Giant Merkel Cell Carcinoma Involving the Face
Savaş Yaylı, Sibel Tuğcugil, Köksal Alpay, Kadriye Yıldız, Ahmet Nebioğlu, Sevgi Bahadır
doi: 10.4274/Turkderm.37928  Sayfalar 98 - 100 (2329 kere görüntülendi)

10.
Bisoprolol ile İlişkili Liken Planus Pemfigoides
Lichen Planus Pemphigoides Associated with Bisoprolol
Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Ceylan Canbaz Avcı, Saim Çarşanbalı, Banu Lebe, Emel Fetil
doi: 10.4274/Turkderm.23540  Sayfalar 101 - 103 (1952 kere görüntülendi)

11.
Tedaviye Dirençli İmpetigo Herpetiformis'te İntravenöz İmmunglobulin Tedavisinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Successful use of Intravenous Immunoglobulin For Recalcitrant Impetigo Herpetiformis: Case Report
Hayriye Sarıcaoğlu, Sevgül Yıldırım, Hakan Ozan, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan
doi: 10.4274/Turkderm.65768  Sayfalar 104 - 106 (2020 kere görüntülendi)

12.
Pulsed dye Lazer Tedavisi Uygulanan Bir Lenfanjioma Sirkumskriptum Olgusu
A Case of Lymphangioma Circumscriptum Treated with Pulsed Dye Laser
Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Mehtap Ünlü Bıçak, Erdener Özer, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.90197  Sayfalar 107 - 109 (2040 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
13.
Tanınız nedir?
What is Your Diagnosis?
Sedef Bayata, Ümran Günay, Peyker Temiz, Aylin Türel Ermertcan
Sayfalar 110 - 111 (1668 kere görüntülendi)

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
14.
Dünya Deri Kongreleri Tarihçesine Derinlemesine Giriş...
Ekin Şavk
Sayfalar 112 - 113 (843 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Yeni Yayınlar: Pediyatrik Dermatoloji
New Publications: Pediatric Dermatology

Sayfa 114 (866 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
16.
Haberler
Society News

Sayfa 115 (879 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF