TURKDERM: 46 (4)
Cilt: 46  Sayı: 4 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Yeni tıp fakülteleri ile ilgili görüşler
Implications on the recently established medical schools
Emine Derviş
Sayfa 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Yerel tedavi (bölüm 2): Taşıyıcılar, yapı ve işlevleri
Topical treatment (part two): Vehicles, nature and functions
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/Turkderm.42275  Sayfalar 175 - 180

ARAŞTIRMALAR
3.
Afyonkarahisar ve çevresinde diyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalardaki deri bulguları
Skin findings of dialysis patients with chronic renal failure in Afyonkarahisar and surrounding area
Semih Güder, Şemsettin Karaca, Mustafa Kulaç, Şeref Yüksel, Hüsna Güder
doi: 10.4274/Turkderm.62134  Sayfalar 181 - 185

4.
1999-2010 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients with herpes zoster followed up in our department between 1999-2010
Oğuz Küçükçakır, Cihangir Aliağaoğlu, Hakan Turan, Mehmet Emin Yanık, Zehra Gürlevik, Ersoy Acer, Hülya Albayrak, İbak Gönen
doi: 10.4274/turkderm.93265  Sayfalar 186 - 190

5.
Psoriatik deri örneklerinde lenfatik ve kan damarı yoğunluğunun araştırılması
Evaluation of lymphatic and blood vessel density in psoriatic skin
Eylem Taş, Filiz Canpolat, Fatma Eskioğlu, Murat Alper
doi: 10.4274/Turkderm.66587  Sayfalar 191 - 195

6.
Mersin Yöresinde Hymenoptera Venom Duyarlılık Oranları
The Sensitization Rates of Hymenoptera Venom in Mersin Region
Deniz Gezer, Engin Şenel
doi: 10.4274/Turkderm.58569  Sayfalar 196 - 201

7.
Kronik ürtikerli hastalarda fibromiyalji sendromu sıklığının değerlendirilmesi
Evaluation of the frequency of fibromiyalgia in patients with chronic urticaria
Aslı Hapa, Oya Özdemir, Sibel Ersoy- Evans, Nilgün Atakan, Fatma İnanıcı
doi: 10.4274/Turkderm.81489  Sayfalar 202 - 205

8.
Akne vulgarisli kadın hastalarda isotretinoin, siproteron asetat/etinil estradiol ve kombinasyon tedavilerinin serum androjenik hormon düzeyleri üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the efficacy on serum androgenic hormone levels between isotretinoin, cyproterone acetate/ethynil estradiol and combination therapies in females with acne vulgaris
Hilal Gökalp, Ahmet Burhan Aksakal
doi: 10.4274/Turkderm.26539  Sayfalar 206 - 209

9.
İzotretinoin tedavisinin duysal sinirler üzerine etkileri: Elektromyografik bulgular
The effects of isotretinoin treatment on sensory nerves: Electromyographic findings
Filiz Canpolat, Nilüfer Erdoğmuş İnce, Ebru Karagün, Başak Kandi, M. Fevzi Öztekin
doi: 10.4274/turkderm.33600  Sayfalar 210 - 212

OLGU SUNUMLARI
10.
Kaposi sarkomu ve romatoid artrit birlikteliği
Coexistence of Kaposi's sarcoma and rheumatoid arthritis
Evren Odyakmaz Demirsoy, Rebiay Kıran, Ayşe Cefle, Mine Gökdemir, Cengiz Erçin
doi: 10.4274/turkderm.15679  Sayfalar 213 - 216

11.
Blefaroşalazis
Blepharochalasis
Özlem Bilgiç
doi: 10.4274/turkderm.54036  Sayfalar 217 - 219

12.
Vulvar vestibuler papillomatozis
Vulvar vestibular papillomatosis
Özlem Bilgiç, Yelda Karıncaoğlu, Nurhan Akdoğan Şahin
doi: 10.4274/Turkderm.60420  Sayfalar 220 - 222

13.
IVIG tedavisine yanıt veren bir monoklonal gammapatisiz skleromiksödem olgusu
A case of scleromyxedema without monoclonal gammopathy responded to treatment with IVIG
Ayşegül Turan, Kenan Aydoğan, Şaduman Balaban Adım, Hakan Turan, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/Turkderm.29291  Sayfalar 223 - 225

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Duygu Gülseren, Aslı Hapa, Ayşen Karaduman, Nilgün Atakan, Özay Gököz
Sayfalar 226 - 227

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
15.
Kongre tarihçesinden mini sınav
Ekin Şavk
Sayfalar 228 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Yeni Yayınlar: Adım adım dermatolojik cerrahi
New Publications: Dermatologic surgery: Step by step

Sayfa 230
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
17.
Haberler
Society News

Sayfa 231
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
2012 Konu dizini
2012 Subject index

Sayfalar 232 - 234
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2012 Hakem dizini
2012 Referee index

Sayfa 235
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
2012 Yazar dizini
2012 Author index

Sayfalar 236 - 237
Makale Özeti | Tam Metin PDF