TURKDERM: 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Akıllı telefonlar ve mobil uygulamaların (Apps) dermatolojide kullanımı
Smart phones and apps application in dermatology
Meltem Önder, Bilge Narin
Sayfalar 1 - 6 (2362 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları
Angioedema: Diagnosis and treatment approaches
Ali Tahsin Güneş, Sevgi Akarsu
doi: 10.4274/turkderm.35651  Sayfalar 7 - 18 (2346 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Kontakt dermatitli olgularda topikal ilaçlara bağlı kontakt duyarlılığın değerlendirilmesi
Evaluation of contact sensitivity to topical drugs in patients with contact dermatitis
Bilge Bülbül Şen, Aynur Akyol, Ayşe Boyvat
doi: 10.4274/turkderm.79892  Sayfalar 19 - 25 (1414 kere görüntülendi)

4.
Dermatofitlerin identifikasyonunda moleküler yöntemlerin yeri ve uygulanabilirliğinin belirlenmesi
The place of molecular methods in the identification of dermatophytes and the determination of their feasibility
Fatma Bıyık, Yvonne Gräser, Serdar Susever, Güzin Özarmağan, Yıldız Yeğenoğlu
doi: 10.4274/turkderm.82435  Sayfalar 26 - 32 (1210 kere görüntülendi)

5.
Sweet sendromu: 31 hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
Sweet syndrome: Clinical and Laboratory Findings of 31 Cases
Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Ömer Çalka, İrfan Bayram
doi: 10.4274/turkderm.98470  Sayfalar 33 - 38 (2653 kere görüntülendi)

6.
Atopik dermatitli ergenlerde benlik saygısı ve dermatolojik yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of self-esteem and dermatological quality of life in adolescents with atopic dermatitis
İjlal Erturan, Evrim Aktepe, Didem Didar Balcı, Mehmet Yıldırım, Yonca Sönmez, Ali Murat Ceyhan
doi: 10.4274/turkderm.23230  Sayfalar 39 - 44 (1521 kere görüntülendi)

7.
Rozase hastalarında uzun atımlı-Nd: YAG lazerin tedavi etkinliğinin araştırılması
Treatment of rosacea with long-pulsed Nd: YAG laser
Ekin Meşe Say, Gonca Gökdemir
doi: 10.4274/turkderm.09825  Sayfalar 45 - 49 (1598 kere görüntülendi)

8.
Dişeti hiperpigmentasyonunun açık sprey yöntemi ile kriyoterapisi
Treatment of gingival hyperpigmentation by open spray cryotherapy
Belkız Uyar, Emine Akgün
doi: 10.4274/turkderm.87259  Sayfalar 50 - 53 (1303 kere görüntülendi)

9.
Mezuniyet öncesi dermatoveneroloji eğitiminde mini klinik değerlendirme uygulaması: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin deneyimi
Mini clinical evaluation exercise in undergraduate dermatovenereology education: an experience of University of Pamukkale, Medical Faculty
Şeniz Ergin, Serdar Özdemir, Akile Sarıoğlu Büke, Cüneyt Orhan Kara, Nida Kaçar
doi: 10.4274/turkderm.36043  Sayfalar 54 - 58 (1237 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
10.
Yüzde yerleşen erüptif vellüs kıl kisti: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
Eruptive vellus hair cysts on the face: a case report and literature review
Fadime Kılınç, Ahmet Metin, Ayşe Akbaş, Olcay Kandemir, Sevgi Kılıç
doi: 10.4274/turkderm.90277  Sayfalar 59 - 62 (1693 kere görüntülendi)

11.
Lentigo malina ve komşuluğudaki pigmente lezyonlar
Lentigo maligna and contiguous pigmented lesion
Havva Erdem, Ümran Yıldırım, Cihangir Aliağaoğlu, Hakan Turan, Ali Kemal Uzunlar
doi: 10.4274/turkderm.46547  Sayfalar 63 - 65 (1599 kere görüntülendi)

12.
Skar sarkoidozu
Scar sarcoidosis
Bengü Gerçeker Türk, Tuğçe Özkapu, Meltem Türkmen, Alican Kazandı, Can Ceylan
doi: 10.4274/turkderm.68736  Sayfalar 66 - 68 (1176 kere görüntülendi)

13.
Psoriasis üzerinde poliozis
Poliosis overlying psoriasis
Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Saim Çarşanbalı, Ceylan Canbaz Avcı, Erdener Özer, Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.50480  Sayfalar 69 - 71 (1327 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Hakan Turan, Hülya Albayrak, Zehra Gürlevik, Oğuz Küçükçakır, Murat Oktay
Sayfalar 72 - 73 (1189 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Geriatrik Dermatolojide Klinik Olgular
Clinical Cases in Geriatric Dermatology

Sayfa 74 (847 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF