TURKDERM: 47 (4)
Cilt: 47  Sayı: 4 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
2012 yılı Haziran ayında İstanbul’da el-ayak-ağız hastalığı sıklığında önemli artış
A significant increase in the frequency of hand-foot-mouth disease in İstanbul in June 2012
Algün Polat Ekinci, Esma Erbudak, Can Baykal
doi: 10.4274/turkderm.19942  Sayfalar 192 - 193

DERLEME
2.
Gebelik ve emzirme döneminde kozmesötik kullanımı
Use of cosmeceuticals during pregnancy and lactation period
Hamza Yıldız, Özlem Karabudak Abuaf
doi: 10.4274/turkderm.04557  Sayfalar 194 - 199

ARAŞTIRMALAR
3.
Konya ilinde büllöz hastalıklar: 93 olgu üzerine bir çalışma
Bullous disorders in Konya: A study of 93 cases
Munise Daye, İnci Mevlitoğlu, Sarenur Esener
doi: 10.4274/turkderm.04810  Sayfalar 200 - 204

4.
Büllöz pemfigoidli hastalarda 3 yıllık gözlem: 29 olgu
Three-year observation of the patients with bullous pemphigoid: 29 cases
Özlem Ekiz, Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Tuğba Şen, Esin Atik, Asena Çiğdem Doğramacı
doi: 10.4274/turkderm.80664  Sayfalar 205 - 208

5.
Morfealı hastalarda klinik özellikler, laboratuvar bulguları, seçilen tedavi yöntemi ve takip sonuçları
The clinical features, laboratory findings, treatment and follow-up results of patients with morphea
Nehir Parlak, Bengü Nisa Akay, Hatice Erdi Şanlı, Aynur Akyol
doi: 10.4274/turkderm.05657  Sayfalar 209 - 213

6.
PET–BT incelenmesi yapılan melanom hastalarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of melanoma patients who had PET-CT examination
Özgür Bakar, Erkan Vardareli, Sedef Sahin, Selcen Yüksel, Tamer Aksoy
doi: 10.4274/turkderm.30306  Sayfalar 214 - 217

7.
DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi
Evaluation of clinical features of 11 cases with DRESS syndrome
Selma Emre, Gülşen Akoğlu, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren, Gözde Kurtoğlu
doi: 10.4274/turkderm.71324  Sayfalar 218 - 222

8.
Sikatrisyel alopeside dermoskopik bulgular
Dermoscopic findings in cicatricial alopecia
Seher Arı, Gonca Gökdemir
doi: 10.4274/turkderm.26932  Sayfalar 223 - 226

9.
Mikozis Fungoidesli hastalarda Adenozin Deaminaz aktivitesinin araştırılması
The investigation of Adenosine Deaminase activity in patients with Mycosis Fungoides
Yılmaz Ulaş, Ayten Ferahbaş, Cevat Yazıcı, Demet Kartal
doi: 10.4274/turkderm.04875  Sayfalar 227 - 231

OLGU SUNUMLARI
10.
Entecavir Kullanımına Bağlı Gelişen Papüloskuamöz İlaç Erüpsiyonu ve Tırnak Bozukluğu
Papulosquamous Drug Eruption and Nail Disorder Due to Use Entecavir
Pınar Özuğuz, Elife Erarslan, Hatice Ünverdi, Ufuk Özuğuz
doi: 10.4274/turkderm.53254  Sayfalar 232 - 235

11.
Toksinlerle oluşan rekürren perineal eritem: Olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Recurrent toxin-mediated perineal erythema: A case report and literature review
Sema Aytekin
doi: 10.4274/turkderm.24445  Sayfalar 236 - 238

12.
Bazal Hücreli Karsinomda Tek Başına veya İntralezyonel İnterferon ile Birlikte İmikimod Kullanımı ile Klinik Başarı
Clinical Success With Imiquimod Alone and In Combination With Intralesional Interferon In Basal Cell Carcinoma
Hayriye Sarıcaoğlu, İpek Üner, Ayşegül Turan, Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, Şaduman Balaban Adım
doi: 10.4274/turkderm.88319  Sayfalar 239 - 242

13.
Üniversal vitiligoda monobenzileter hidrokinon: Bir olgu sunumu
Monobenzylether of hydroquinone in universal vitiligo: A case report
İlgen Ertam, Tuğçe Özkapu, İdil Ünal
doi: 10.4274/turkderm.26937  Sayfalar 243 - 245

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis
Hakan Turan, Havva Erdem
Sayfalar 246 - 247

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
15.
Kongre tarihçesinde yeni bir sekme: Yeni Dünyalı dermatologlar sahnede
Ekin Şavk
Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Akne ve Rozasenin Patogenezi veTedavisi
Pathogenesis and Treatment of Acne and Rosacea

Sayfa 250
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
2013 Konu Dizini
2013 Subjet Index

Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
2013 Hakem Dizini
2013 Referee Index

Sayfa 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2013 Yazar Dizini
2013 Author Index

Sayfalar 255 - 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF