TURKDERM: 47 (4)
Cilt: 47  Sayı: 4 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
2012 yılı Haziran ayında İstanbul’da el-ayak-ağız hastalığı sıklığında önemli artış
A significant increase in the frequency of hand-foot-mouth disease in İstanbul in June 2012
Algün Polat Ekinci, Esma Erbudak, Can Baykal
doi: 10.4274/turkderm.19942  Sayfalar 192 - 193 (1446 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Gebelik ve emzirme döneminde kozmesötik kullanımı
Use of cosmeceuticals during pregnancy and lactation period
Hamza Yıldız, Özlem Karabudak Abuaf
doi: 10.4274/turkderm.04557  Sayfalar 194 - 199 (1158 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Konya ilinde büllöz hastalıklar: 93 olgu üzerine bir çalışma
Bullous disorders in Konya: A study of 93 cases
Munise Daye, İnci Mevlitoğlu, Sarenur Esener
doi: 10.4274/turkderm.04810  Sayfalar 200 - 204 (968 kere görüntülendi)

4.
Büllöz pemfigoidli hastalarda 3 yıllık gözlem: 29 olgu
Three-year observation of the patients with bullous pemphigoid: 29 cases
Özlem Ekiz, Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Tuğba Şen, Esin Atik, Asena Çiğdem Doğramacı
doi: 10.4274/turkderm.80664  Sayfalar 205 - 208 (1058 kere görüntülendi)

5.
Morfealı hastalarda klinik özellikler, laboratuvar bulguları, seçilen tedavi yöntemi ve takip sonuçları
The clinical features, laboratory findings, treatment and follow-up results of patients with morphea
Nehir Parlak, Bengü Nisa Akay, Hatice Erdi Şanlı, Aynur Akyol
doi: 10.4274/turkderm.05657  Sayfalar 209 - 213 (1360 kere görüntülendi)

6.
PET–BT incelenmesi yapılan melanom hastalarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of melanoma patients who had PET-CT examination
Özgür Bakar, Erkan Vardareli, Sedef Sahin, Selcen Yüksel, Tamer Aksoy
doi: 10.4274/turkderm.30306  Sayfalar 214 - 217 (899 kere görüntülendi)

7.
DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi
Evaluation of clinical features of 11 cases with DRESS syndrome
Selma Emre, Gülşen Akoğlu, Ahmet Metin, Duriye Deniz Demirseren, Gözde Kurtoğlu
doi: 10.4274/turkderm.71324  Sayfalar 218 - 222 (2120 kere görüntülendi)

8.
Sikatrisyel alopeside dermoskopik bulgular
Dermoscopic findings in cicatricial alopecia
Seher Arı, Gonca Gökdemir
doi: 10.4274/turkderm.26932  Sayfalar 223 - 226 (1278 kere görüntülendi)

9.
Mikozis Fungoidesli hastalarda Adenozin Deaminaz aktivitesinin araştırılması
The investigation of Adenosine Deaminase activity in patients with Mycosis Fungoides
Yılmaz Ulaş, Ayten Ferahbaş, Cevat Yazıcı, Demet Kartal
doi: 10.4274/turkderm.04875  Sayfalar 227 - 231 (809 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
10.
Entecavir Kullanımına Bağlı Gelişen Papüloskuamöz İlaç Erüpsiyonu ve Tırnak Bozukluğu
Papulosquamous Drug Eruption and Nail Disorder Due to Use Entecavir
Pınar Özuğuz, Elife Erarslan, Hatice Ünverdi, Ufuk Özuğuz
doi: 10.4274/turkderm.53254  Sayfalar 232 - 235 (985 kere görüntülendi)

11.
Toksinlerle oluşan rekürren perineal eritem: Olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Recurrent toxin-mediated perineal erythema: A case report and literature review
Sema Aytekin
doi: 10.4274/turkderm.24445  Sayfalar 236 - 238 (871 kere görüntülendi)

12.
Bazal Hücreli Karsinomda Tek Başına veya İntralezyonel İnterferon ile Birlikte İmikimod Kullanımı ile Klinik Başarı
Clinical Success With Imiquimod Alone and In Combination With Intralesional Interferon In Basal Cell Carcinoma
Hayriye Sarıcaoğlu, İpek Üner, Ayşegül Turan, Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, Şaduman Balaban Adım
doi: 10.4274/turkderm.88319  Sayfalar 239 - 242 (1209 kere görüntülendi)

13.
Üniversal vitiligoda monobenzileter hidrokinon: Bir olgu sunumu
Monobenzylether of hydroquinone in universal vitiligo: A case report
İlgen Ertam, Tuğçe Özkapu, İdil Ünal
doi: 10.4274/turkderm.26937  Sayfalar 243 - 245 (1148 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis
Hakan Turan, Havva Erdem
Sayfalar 246 - 247 (770 kere görüntülendi)

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
15.
Kongre tarihçesinde yeni bir sekme: Yeni Dünyalı dermatologlar sahnede
Ekin Şavk
Sayfalar 248 - 249 (523 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
Akne ve Rozasenin Patogenezi veTedavisi
Pathogenesis and Treatment of Acne and Rosacea

Sayfa 250 (732 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
2013 Konu Dizini
2013 Subjet Index

Sayfalar 251 - 253 (632 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
2013 Hakem Dizini
2013 Referee Index

Sayfa 254 (851 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2013 Yazar Dizini
2013 Author Index

Sayfalar 255 - 256 (565 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF