TURKDERM: 48 (1)
Cilt: 48  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editöryal
Editorial
Emine Derviş, Mehmet Salih Gürel
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dermoskopide hasta yönetimi
Patient management in dermoscopy
Işıl Kılınç Karaarslan
doi: 10.4274/turkderm.82956  Sayfalar 2 - 6

ARAŞTIRMALAR
3.
Otoimmün büllü hastalıkların klinik ve demografik özellikleri: 85 hastanın retrospektif analizi
Clinical and demographical features of autoimmune bullous diseases: A retrospective analysis of 85 patients
Ülker Gül, Arzu Kılıç, Seray Külcü Çakmak, Seçil Soylu, Müzeyyen Gönül
doi: 10.4274/turkderm.78300  Sayfalar 7 - 12

4.
Kronik ürtikerli olgularımızın etyolojik değerlendirmesi
The etiological evaluation of our patients with chronic urticaria
Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Şule Çağlayan Sözmen, Fatih Fırıncı, Pınar Uysal, Özkan Karaman, Nevin Uzuner
doi: 10.4274/turkderm.13334  Sayfalar 13 - 16

5.
Psoriaziste adiponektin düzeyi ve hastalık şiddeti ile ilişkisi
Adiponectin level in psoriasis and its association with disease severity
Seher Bilgili Tutkun, Ülker Gül, Serpil Erdoğan, Arzu Kılıç
doi: 10.4274/turkderm.55476  Sayfalar 17 - 20

6.
Onikomikoz Tanısında Kullanılan 5 Farklı Yöntemin Etkinlik ve Maliyet Karşılaştırması
Comparison of The Efficacy and Cost Effectiveness of Five Different Diagnostic Methods in Onychomycosis
Faruk Erkan, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Gülşah Aşık, Çiğdem Tokyol, Şemsettin Karaca
doi: 10.4274/turkderm.36034  Sayfalar 21 - 25

7.
Dar bant UVB, UVA1 ve PUVA Tedavilerinin Melanositik Nevusların Dermoskopik Bulguları Üzerine Etkileri
Effects of Narrowband UVB, UVA1 and PUVA Treatments on Dermoscopic Features of Melanocytic Nevi
Fulya Karaca, Murat Öztaş, Mehmet Ali Gürer
doi: 10.4274/turkderm.78769  Sayfalar 26 - 30

8.
Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği: Retrospektif çalışma
Efficiency of ablative fractional Er: YAG (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) laser treatment of epidermal and dermal benign skin lesions: A retrospective study
Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz
doi: 10.4274/turkderm.62333  Sayfalar 31 - 38

9.
Solar lentigoda yoğun atımlı ışık (Intense Pulse Light) tedavisinin etkinliği: Retrospektif çalışma
Effectiveness of Intense Pulsed Light treatment in solar lentigo: a retrospective study
İlgen Ertam, Bengü Gerçeker Türk, Işıl Kılınç Karaarslan, İdil Ünal, Sibel Alper
doi: 10.4274/turkderm.65148  Sayfalar 39 - 42

OLGU SUNUMLARI
10.
Perioküler kutanöz layşmanyazis: Pitozis gelişmiş iki olgu sunumu
Presentation of two cases with periocular cutaneous leishmaniasis leading to ptosis
Enver Turan, Yavuz Yeşilova, Yeliz Karakoca Başaran, Ali Akal
doi: 10.4274/turkderm.80947  Sayfalar 43 - 46

11.
Kikuchi hastalığı ve sistemik lupus eritematoz: olgu sunumu
Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report
Mustafa Özmen, Nuri Nazif Altıner, Füsun Topçugil, Murat Ermete, Sakine Leyla Aslan
doi: 10.4274/turkderm.55453  Sayfalar 47 - 50

12.
Vulvar Sikatrisyel Pemfigoid: Bir Çocuk Olgu
Vulvar cicatricial pemphigoid of childhood: a case report
Aslı Günaydın, Bengü Gerçeker Türk, Gülşen Kandiloğlu, Tuğrul Dereli
doi: 10.4274/turkderm.92603  Sayfalar 51 - 53

13.
İmatinib ile indüklenen eritrodermi olgusu
A case of imatinib-induced erythrodermia
Işıl Bulur, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Emine Böyük, Funda Canaz
doi: 10.4274/turkderm.02223  Sayfalar 54 - 56

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız Nedir?
Neslihan Çınar, Aslı Hapa, Gonca Elçin, Arzu Sağlam
Sayfalar 57 - 58

YENI YAYINLAR
15.
Melanositik Proliferasyonlar
The Melanocytic Proliferation

Sayfa 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF