TURKDERM: 48 (2)
Cilt: 48  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Veda
Veda
Nahide Onsun
Sayfa 59 (570 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Çocuklarda Dermatolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi
Quality of Life in Children with Dermatological Diseases
Cemal Bilaç, Öznur Bilaç, Serap Öztürkcan
doi: 10.4274/turkderm.88886  Sayfalar 60 - 66 (1000 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde 1996–2012 yılları arasındaki sifilis olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of syphilis patients among the 1996-2012 years in a training hospital in Turkey
Ercan Karabacak, Ali Acar, Ersin Aydın, Bilal Doğan
doi: 10.4274/turkderm.85530  Sayfalar 67 - 79 (859 kere görüntülendi)

4.
Tinea Korporis: Beş yıllık Retrospektif Değerlendirme
Tinea Corporis: Five-year Retrospective Evaluation
Aslı Günaydın, Derya Aytimur
doi: 10.4274/turkderm.90688  Sayfalar 71 - 73 (678 kere görüntülendi)

5.
Dermatolojik hastalıklara özgü aile etki ölçeği geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması
Development and preliminary validation of the dermatological family impact scale
Enver Turan, Mehmet Salih Gürel, Aslı Turgut Erdemir, Esma İnan Yüksel
doi: 10.4274/turkderm.27167  Sayfalar 74 - 81 (719 kere görüntülendi)

6.
Behçet Hastalarında Serum Visfatin Seviyeleri Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi
Serum Visfatin Levels in Behcet's Disease Patients and Their Correlation with Disease Activity
Cemile Tuğba Altunel, Semih Tatlıcan, Bilgen Oktay, Zeliha Ulukaradağ, Özlem Gülbahar
doi: 10.4274/turkderm.02222  Sayfalar 82 - 86 (668 kere görüntülendi)

7.
Tip 2 diyabetli hastalarda mukokutanöz fungal infeksiyonlar için risk faktörleri
Risk factors for mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 diabetes mellitus
Düriye Deniz Demirseren, Gülşen Akoğlu, Selma Emre, Ahmet Metin, Fatma Neslihan Çuhadar, Çakır Bekir
doi: 10.4274/turkderm.23008  Sayfalar 87 - 91 (670 kere görüntülendi)

8.
Alopesi areatada nukal nevüs flammeus sıklığı
Frequncy of nuchal nevus flammeus in patients with alopecia areata
Şenay Ağirgöl, Hatice Nur Azaklı, Yalçın Baş, Emine Derviş
doi: 10.4274/turkderm.66934  Sayfalar 92 - 94 (627 kere görüntülendi)

9.
Psoriasis ve metabolik sendrom
Psoriasis and metabolic syndrome
Aslı Günaydın, Derya Aytimur, Fezal Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.57767  Sayfalar 95 - 99 (736 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
10.
Primer Kutanöz Karsinosarkom: Literatürde malign periferik sinir kılıfı tümörü diferansiasyonu gösteren ilk olgu
Primary Cutaneous Carcinosarcoma: The first reported case with peripheral nerve sheath differentiation
Pelin Yıldız, Zeynep Tosuner, Ethem Güneren, Cuyan Demirkesen
doi: 10.4274/turkderm.53367  Sayfalar 100 - 104 (657 kere görüntülendi)

11.
Multipl kutanöz ve Uterin Leiyomiyomatozis sendromu (Reed sendromu)
Multiple cutaneous and Uterine Leiomyomatosis syndrome (Reed’s syndrome)
Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Murat Tad
doi: 10.4274/turkderm.44520  Sayfalar 105 - 107 (782 kere görüntülendi)

12.
Retina dekolmanının eşlik ettiği iktiyozis folikülaris, alopesi ve fotofobi sendromlu bir olgu
The case of ichthyosis follicularis, alopecia and photophobia syndrome with retinal detachment
Bengü Nisa Akay, Nehir Parlak, Seçil Saral, Aynur Akyol
doi: 10.4274/turkderm.34022  Sayfalar 108 - 110 (738 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
13.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Erdoğan Soyuçen, Ertuğrul Kıykım, Handan Hakyemez Toptan, Yeliz Erdemoğlu, Nilüfer Topal Göknar, Ahmet Aydın
Sayfalar 111 - 112 (769 kere görüntülendi)

DERIBILIMIN DERINLIKLERINDEN
14.
Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1)
Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1)
Ekin Şavk
Sayfalar 113 - 114 (448 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
15.
Deri Tümörleri Atlası
Clinical Atlas of Skin Tumors
Can Baykal, K. Didem Yazganoğlu
Sayfa 115 (522 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF