TURKDERM: 48 (4)
Cilt: 48  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial
Emine Derviş, Mehmet Salih Gurel
Sayfa 171 (516 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
2.
Akneli ergenlerin yaşam kalitesi, yalnızlık ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of acne quality of life, loneliness and life satisfaction levels in adolescents with acne vulgaris
İjlal Erturan, Evrim Aktepe, Orhan Kocaman, Yonca Sönmez, Pınar Yüksel Başak, Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal Akkaya
doi: 10.4274/turkderm.02779  Sayfalar 172 - 176 (1400 kere görüntülendi)

3.
Akne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimi
Quality of life, problem solving, focus of control and anger tendency in the patients with acne
Erman Bağcıoğlu, Bülent Bahçeci, Ahmet Öztürk, Erdem Deveci, Sezai Şaşmaz, Mehmet Fatih Karaaslan
doi: DOI: 10.4274/turkderm.70048  Sayfalar 177 - 181 (830 kere görüntülendi)

4.
İlkokul çocuklarında akne prevalansının ve aknenin diğer puberte bulguları ile ilişkisinin saptanması
Prevalence of acne in primary school children and the relationship of acne with pubertal maturation
Hilal Kaya Erdoğan, İlknur Kıvanç Altunay, Serap Turan
doi: 10.4274/turkderm.05902  Sayfalar 182 - 186 (932 kere görüntülendi)

5.
Psoriasis işlev kaybı indeksi: Sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin rolü
Psoriasis disability index: The role of sociodemographic and clinical variables
Şebnem Aktan, Sevgi Akarsu, Melda Demirtaşoğlu, Ayşe Şebnem Özkan
doi: 10.4274/turkderm.23427  Sayfalar 187 - 192 (719 kere görüntülendi)

6.
Plak tip psöriasis hastalarında obezitenin hastalık şiddeti üzerine etkisi
Impact of obesity on disease severity in patients with plaque type psoriasis
Nuriye Kayıran, Selma Korkmaz, Orhan Özgöztaşı
Sayfalar 193 - 196 (770 kere görüntülendi)

7.
Yatırılarak takip edilen 63 deri şarbonu olgusunun klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi: Türkiye’de deri şarbonunun karakteristiği
The evaluation of clinical and laboratory findings of 63 inpatient with cutaneous anthrax: Characteristics of cutaneous anthrax in Turkey
Hatice Uce Özkol, Sevdegül Karadaş, Mahmut Sünnetçioğlu, Mehmet Reşat Ceylan, Ömer Çalka, Hüseyin Güdücüoğlu
doi: 10.4274/turkderm.12844  Sayfalar 197 - 203 (921 kere görüntülendi)

8.
Vitiligolu hastalarda serum İL-23 düzeyleri
Serum IL-23 levels in patients with vitiligo
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Bengü Çevirgen Cemil, Ümmü Gül Bahar Erdem, Funda Kemeriz
doi: 10.4274/turkderm.82957  Sayfalar 204 - 207 (812 kere görüntülendi)

9.
Lupusun deri bulgularının Türkçe revize edilmiş kutane lupus eritematozus hastalık alan ve şiddet indeksi ile değerlendirilmesi
Evaluation of skin lesions of lupus with Turkish revised cutaneous lupus erythematosus disease area and severity index
Yıldız Gürsel Ürün, Salim Dönmez, Özer Arıcan, Ömer Nuri Pamuk
doi: 10.4274/turkderm.96630  Sayfalar 208 - 214 (749 kere görüntülendi)

10.
Kronik ürtikerli hastalarda fibromyalji sendromu
Fibromyalgia syndrome in chronic urticaria patients
Aylin Gözübüyükoğulları, Duru Tabanlıoğlu Onan, Nuran Allı
doi: 10.4274/turkderm.48902  Sayfalar 215 - 218 (651 kere görüntülendi)

11.
Mikozis fungoides tanısı alan hastalarda bakteri kolonizasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of bacterial colonization in patients with the diagnosis of mycosis fungoides
Bengü Nisa Akay, Nehir Parlak, Hatice Şanlı, Alpay Azap
doi: 10.4274/turkderm.26928  Sayfalar 219 - 223 (742 kere görüntülendi)

12.
Akral melanositik nevusların klinik ve dermoskopik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of clinical and dermoscopic features of acral melanocytic nevi
Hamza Aktaş, Sema Aytekin
doi: 10.4274/turkderm.04379  Sayfalar 224 - 228 (760 kere görüntülendi)

13.
Lokalizasyon, boyut ve tipleri ile keratinöz kistler
Keratinous cysts: with body site distribution, size and the types of the cysts
Yasemin Yuyucu Karabulut, Hacı Halil Karabulut, Yasemin Dölek, Engin Şenel, Asım Uslu, Nazmiye Kurşun
doi: 10.4274/turkderm.60486  Sayfalar 229 - 233 (942 kere görüntülendi)

14.
Kesik ya da devamlı-intradermal dikiş? Ameliyat sonrası izlerin analizi
Interrupted or continuous-intradermal suturing? Statistical analysis of postoperative scars
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Ali Teoman Tellioğlu
doi: 10.4274/turkderm.15945  Sayfalar 234 - 236 (759 kere görüntülendi)

15.
İyileşmeyen venöz ülserlerde topikal amelogenin ekstrasellüler matriks protein uygulaması
Topical application of amelogenin extracellular matrix protein in non-healing venous ulcers
Burçin Abud, Kemal Karaarslan, Işıl Kılınç Karaarslan, Süreyya Talay, Soysal Turhan
doi: 10.4274/turkderm.60973  Sayfalar 237 - 241 (614 kere görüntülendi)

16.
Rekürren aftöz stomatitli hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri
Sociodemographic and clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis
Anıl Gülsel Bahalı, Ayşın Köktürk, Ulaş Güvenç
doi: 10.4274/turkderm.89990  Sayfalar 242 - 248 (1071 kere görüntülendi)

17.
Hasta gözüyle dermatoloji pratiğinde tıp öğrencilerine bakış
Patients' view on medical students in dermatology practice
Seval Doğruk Kaçar, Derya Uçmak, Pınar Özuğuz, Zeynep Meltem Akkurt, Şemsettin Karaca, Mustafa Arıca
doi: 10.4274/turkderm.43066  Sayfalar 249 - 253 (616 kere görüntülendi)

18.
Aile hekimlerinin sık görülen dermatolojik hastalıklarla ilgili teorik bilgileri, tanı ve tedavi eğilimleri
Knowledge of family physicians on common dermatological diseases and their diagnosis and management trends
Kemal Özyurt, Mustafa Haki Sucaklı, Emine Çölgeçen, Mustafa Çelik
doi: 10.4274/turkderm.67689  Sayfalar 254 - 262 (888 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
19.
Tanınız nedir? What is your diagnosis?
Funda Erol Çipe, Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Çiğdem Aydoğmuş
Sayfalar 263 - 264 (645 kere görüntülendi)

20.
Konu Dizini

Sayfalar 265 - 269 (403 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Hakem Dizini

Sayfa 270 (471 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Yazar Dizini

Sayfalar 271 - 272 (345 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF