TURKDERM: 48 (1)
Cilt: 48  Ek: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Önsöz
Preface
Özlem Dicle
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SÜREKLİ EĞİTİM
2.
Mini karmaşık organ: Kıl folikülü
The amazing miniorgan: Hair follicle
Çiler Çelik Özenci
Sayfalar 2 - 5

3.
Kıl folikülü kök hücreleri ve intrafoliküler homeostaz
Hair follicle stem cells and intrafollicular homeostasis
Alp Can
Sayfalar 6 - 9

4.
Kıl follikülü immünolojisi
Immunology of the hair follicle
Sibel Doğan, Nilgün Atakan
Sayfalar 10 - 12

5.
Saç mikroskopisi ve trikogram
Microscopy of the hair and trichogram
Özlem Dicle
Sayfalar 13 - 18

6.
Alopesilerde trikoskopi
Trichoscopy in alopecias
A. Tülin Güleç
Sayfalar 19 - 23

7.
Alopesilerde histopatolojik incelemenin tanısal değeri
Diagnostic value of histopathologic examination in alopecias
Deren Özcan, Özlem Özen, Deniz Seçkin
Sayfalar 24 - 30

8.
Kadınlarda androgenetik alopesi
Female pattern hair loss
İdil Ünal
Sayfalar 31 - 35

9.
Erkeklerde androgenetik alopesi
Male androgenetic alopecia
Zekayi Kutlubay, Süleyman Bağlam, Burhan Engin, Server Serdaroğlu
Sayfalar 36 - 39

10.
Alopesi areata
Alopecia areata
Oya Oğuz
Sayfalar 40 - 44

11.
Diffüz saç dökülmeleri; besinsel eksikler ve destekler
Diffuse alopecia; nutritional factors and supplements
Güneş Gür Aksoy
Sayfalar 45 - 47

12.
İlaçlar ve alopesi
Alopecia and drugs
Serap Öztürkcan, Mehmet Ateş
Sayfalar 48 - 51

13.
Primer psikiyatrik bozukluklarla ilişkili saç kayıpları
Hair loss related to primary psychiatric disorders
Emine Çığıl Fettahoğlu
Sayfalar 52 - 55

14.
Primer sikatrisyel alopesiler
Primary cicatricial alopecia
Ali Karakuzu
Sayfalar 56 - 59

15.
Saç bakım ve tedavisinde doğal ürünler
Natural remedies in hair care and treatment
Ercan Karabacak, Bilal Doğan
Sayfalar 60 - 63

16.
Saç kozmetikleri ve kamuflaj teknikleri
Hair cosmetics and camouflage technics
Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sibel Alper
Sayfalar 64 - 69

17.
Saç ekiminde yenilikler, uygulamalar
Hair transplantation: Innovations, applications
Ekrem Civaş
Sayfalar 70 - 73

18.
Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma
Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair loss
Gonca Gökdemir
Sayfalar 74 - 79