TURKDERM: 49 (2)
Cilt: 49  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial
Emine Derviş
Sayfa I

DERLEME
2.
Gebelikte topikal isotretinoin maruziyeti konjenital malformasyon riskini arttırır mı?
Does topical isotretinoin exposure during pregnancy increase the risk of congenital malformations?
İsmail Yılmaz, Yusuf Cem Kaplan, Barış Karadaş, Tijen Kaya Temiz, Şemsettin Karaca
doi: 10.4274/turkderm.24572  Sayfalar 92 - 94

ARAŞTIRMALAR
3.
Gebelerde stria gravidarum oluşumu ve ilişkili faktörler
Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors
Arzu Kılıç, Seray Çakmak, Cemal Atalay, Evşen Atıcı, Olcay Er, Kadriye Yakut, Ülker Gül
doi: 10.4274/turkderm.92604  Sayfalar 95 - 100

4.
Psoriasiste dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış protokollerinin karşılaştırılması
Comparison of weekly low-dose and high-dose incremental protocols of narrow band ultraviolet B therapy for psoriasis
Mehtap Ünlü Bıçak, Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Filiz Yücel, Ayşe Şebnem Özkan
doi: 10.4274/turkderm.01878  Sayfalar 101 - 106

5.
Kronik plak tipi psoriasiste topikal %0,1 takrolimus merhemin etkinliği: Randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışma
Efficacy of 0.1% tacrolimus ointment in chronic plaque psoriasis: A randomized double-blind placebo-controlled study
Seval Doğruk Kaçar, Emel Bülbül Başkan, Naile Bolca, Şadıman Balaban Adım, Emre Kaçar, Hayriye Sarıcaoğlu, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.65632  Sayfalar 107 - 111

6.
Psoriasiste ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı
Mean platelet volume, neutrophil to lyphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in psoriasis
Mehmet Ünal, Adem Küçük, Gülbahar Ürün Ünal, Şükrü Balevi, Hüseyin Tol, Caner Aykol, Mehmet Uyar
doi: 10.4274/turkderm.57984  Sayfalar 112 - 116

7.
Dirençli pemfigus vulgaris olgularında ritüksimab tedavisinin etkinlik ve güvenirliği
Efficacy and safety of rituximab in the treatment of refractory pemfigus vulgaris
Aslı Bilgiç Temel, Ayşe Akman Karakaş, Erkan Ergün, Birgül Özkesici, Nilay Uğurlu, Berna Nazlım, Saliha Koç, Ayşegül Erat, Selen Bozkurt, Özlem Dicle, Erkan Alpsoy, Ertan Yılmaz, Soner Uzun
doi: 10.4274/turkderm.86402  Sayfalar 117 - 124

8.
102 Pemfigus hastasının retrospektif değerlendirilmesi
A retrospective study of 102 patients with pemphigus
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen, Necmettin Akdeniz, Muhammet Çalık, Mustafa Atasoy
doi: 10.4274/turkderm.94715  Sayfalar 125 - 128

9.
Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi: Üç yıllık retrospektif Tekirdağ ili sonuçları
Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdağ
Gamze Erfan, Mehmet Emin Yanık, Şule Kaya, Serkan Kalaycı, Kaan Taşolar, Mustafa Kulaç
doi: 10.4274/turkderm.15689  Sayfalar 129 - 133

10.
Androgenetik alopesili kadınlarda insülin direnci ve metabolik sendrom
Insulin resistance and metabolic syndrome in female androgenetic alopecia
Selma Salman, Evren Odyakmaz Demirsoy, Nilgün Bilen, Zeynep Cantürk, Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Rebiay Kıran
doi: 10.4274/turkderm.59219  Sayfalar 134 - 138

11.
Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde demodeks türlerinin görülme sıklığı
The prevalance of demodex species in faculty of health science students
Hafize Özdemir, Edip Özer, Sevil Özdemir, Mehmet Alkanat
doi: 10.4274/turkderm.72558  Sayfalar 139 - 141

12.
Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma
Efficacy of minimal ablative fractional Er: YAG laser in the treatment of acne scars: A retrospective study
Erol Koç, Selçuk Toklu, Serbay Gürel, Yıldıray Yeniay, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz
doi: 10.4274/turkderm.88965  Sayfalar 142 - 146

13.
Malign melanomada prognostik histopatolojik özellikler ile nm23 ve p16 ekspresyonunun karşılaştırılması
Comparison of prognostic histopathological features in malignant melanoma with the expression of nm23 and p16 proteins
Şule Özsoy, Selda Seçkin
doi: 10.4274/turkderm.89633  Sayfalar 147 - 152

OLGU SUNUMLARI
14.
Desmoplastik nörotropik melanoma: Tanısal tuzak
Desmoplastic neurotropic melanoma: A diagnostic trap
Rabia Bozdoğan Arpacı, Tuba Kara, Ebru Serinsöz, Yasemin Yuyucu Karabulut, Didar Gürsoy, Alper Sarı, Anıl Özgür, Taner Arpacı
doi: 10.4274/turkderm.75350  Sayfalar 153 - 156

ARAŞTIRMALAR
15.
Çocukluk çağında ürtikerya multiforme ve mycoplasma pneumoniae infeksiyonu ile ilişkisinin araştırılması
Urticaria multiforme in childhood and investigation of its association with mycoplasma pneumoniae infection
Yakup Canıtez, Şükrü Çekiç, Emel Bülbül Başkan, Şadıman Balaban Adım, Nihat Sapan
doi: 10.4274/turkderm.35902  Sayfalar 157 - 163

OLGU SUNUMLARI
16.
GJB6 geninde G11R mutasyonuna sahip Clouston sendromlu bir Türk aile
A Turkish family with Clouston syndrome caused by G11R mutation in GJB6
Zafer Yüksel, Özden Kutlay, Kadri Karaer
doi: 10.4274/turkderm.46343  Sayfalar 164 - 166

17.
Nevüs flammeus ve nevüs depigmentozus birlikteliği: Yeni bir fakomatozis pigmentovaskülaris tipi mi?
Coexistence of nevus flammeus and nevus depigmentosus: Is it a new subtype of phakomatosis pigmentovascularis?
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
doi: 10.4274/turkderm.33497  Sayfalar 167 - 168

18.
Lamotrijin ve valproik asidin birlikte kullanımı sonucunda gelişen toksik epidermal nekroliz olgusu
Toxic epidermal necrolysis due to concomitant use of valproic asid and lamotrigine
Hamdi Özcan, Hülya Cenk, Birgül Cumurcu
doi: 10.4274/turkderm.55481  Sayfalar 169 - 172

19.
Likit nitrojen ile kene çıkarımı: Pratik bir yaklaşım
Tick removal with liquid nitrogen: A practical approach
Sema Aytekin, Ruken Azizoğlu Anlı, Roza Zelal Abdioğlu
doi: 10.4274/turkderm.59265  Sayfalar 173 - 174

EDITÖRE MEKTUP
20.
Deri grefti üzerinde gelişen dermatozis neglekta olgusu
A case of dermatosis neglecta
Düriye Deniz Demirseren, Fadime Kılınç, Sibel Orhun Yavuz, Candemir Ceran, Ahmet Metin
doi: 10.4274/turkderm.71205  Sayfalar 175 - 176

TANINIZ NEDIR?
21.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Emine Ünal, Müzeyyen Gönül, Ülker Gül, Seray Çakmak, Arzu Kılıç, Derya Yayla, Işıl Deniz Oğuz, Sezer Kulacoğlu
Sayfalar 177 - 178