TURKDERM: 49 (4)
Cilt: 49  Sayı: 4 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Mohs mikrografik cerrahisi: Türkiye’de olsa ne olur, olmasa ne olur?
Mohs micrographic surgery: What if there is no Mohs micrographic surgery in Turkey?
Gonca Elçin
Sayfalar 236 - 237
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Mohs mikrografik cerrahisi nasıl uygulanır?
How to perform Mohs micrographic surgery?
Gonca Elçin
doi: 10.4274/turkderm.86619  Sayfalar 238 - 245

ARAŞTIRMALAR
3.
Liken planopilaris: 25 olguda demografik, klinik ve histopatolojik özellikler ile tedavi sonuçları
Lichen planopilaris: Demographic, clinical and histopathological characteristics and treatment outcomes of 25 cases
Deren Özcan, Deniz Seçkin, A. Tülin Güleç, Özlem Özen
doi: 10.4274/turkderm.32767  Sayfalar 246 - 252

4.
Çölyak hastalarında mukokütanöz bulguların sıklığı
Prevalence of mucocutaneous findings in Celiac disease patients
Derya Yayla, Seray Külcü Çakmak, Ferda Artüz, Emine Tamer, Tankut Köseoğlu, Ahmet Yozgatlı
doi: 10.4274/turkderm.69875  Sayfalar 253 - 256

5.
Mesleksel kontakt dermatit tanısı konulan hastaların klinik ve demografik özellikleri: Üç yıllık tek merkez deneyimi
Clinical and demographic characteristics of patients with occupational contact dermatitis: A 3-year single center experience
Aslı Aytekin, Arzu Karataş Toğral, Ömer Hınç Yılmaz, Murat Büyükşekerci
doi: 10.4274/turkderm.67760  Sayfalar 257 - 262

6.
Psoriasiste pentraxin 3 düzeyi: Hastalık şiddeti ile ilişkisi ve darband ultraviyole B tedavisinin etkisi
Pentraxin 3 levels in psoriasis, their relationship with disease severity and the efficacy of narrow-band ultraviolet B therapy
Tuğba Zorlu, Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Şermin Duran, Burçe Can Kuru, Zafer Türkoğlu
doi: 10.4274/turkderm.94468  Sayfalar 263 - 265

7.
Kronik ürtiker hastalarında serum seks hormon düzeyleri ve otolog serum deri testi ile ilişkisi
Serum sex hormone levels and their relationship with autologous serum skin test in chronic urticaria patients
Yeşim Yayla Güngör, Ferda Artüz, Emine Tamer, Seray Külcü Çakmak, Cemal Reşat Atalay
doi: 10.4274/turkderm.92260  Sayfalar 266 - 270

8.
Tedaviye dirençli palmoplantar ve ungual siğillerde uzun atımlı 1064 nm neodimyum katkılı itriyum alüminyum granat lazerin etkinliği
The effectiveness of long-pulse 1064 nm neoymium-doped yttrium aluminum garnet laser for recalcitrant palmoplantar and ungual warts
Ali Balevi, Burcu Işık, Yeliz Uçar Tavlı, Seçil Engin Uysal, Mavişe Yüksel, Sümeyye Altuntaş Kakşi, Mustafa Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.41017  Sayfalar 271 - 275

9.
Behçet ve Rekürren aftöz stomatit hastalarında yaşam kalitesi
Quality of life in patients with Behcet's disease and Recurrent aphthous stomatitis
Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Aysel Gürler, Fatma Gülru Erdoğan, Özge Gündüz, Aslıhan Alhan
doi: 10.4274/turkderm.00868  Sayfalar 276 - 284

10.
Dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri hakkında bilgi ve yaklaşımları
The knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among patients admitted dermatology outpatient clinic
Kürşat Göker, Hamza Yıldız, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
doi: 10.4274/turkderm.84756  Sayfalar 285 - 290

OLGU SUNUMLARI
11.
Oral nistatin ve B vitamin kompleksi tedavisine yanıt veren siyah kıllı dil olgusu
A case of black hairy tongue responding to oral nystatin and vitamin B complex treatment
Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.61214  Sayfalar 291 - 293

12.
Ekrin porokarsinom: Nadir bir deri eki tümörünün iki farklı yüzü
Eccrine porocarcinoma: Two faces of a rare adnexal tumor
Andaç Salman, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin, Cuyan Demirkesen
Sayfalar 294 - 297

TANINIZ NEDIR?
13.
Tanınız Nedir?
Müzeyyen Gönül
Sayfa 298

14.
Tanınız nedir?
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Bengü Çevirgen Cemil, Nesrin Gürçay
Sayfalar 299 - 301

15.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 302 - 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 307 - 309
Makale Özeti | Tam Metin PDF