TURKDERM: 49 (1)
Cilt: 49  Ek: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editöryal
Editorial

Sayfa 1 (358 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
2.
Oral tutulumu olan ve olmayan liken planus hastalarında dental seri yama testi sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the dental serial patch test outcomes of lichen planus patients with and without oral involvement
Nihal Altunışık, Serpil Şener, Gülbahar Ceylan Saraç
doi: 10.4274/turkderm.23434  Sayfalar 2 - 6 (462 kere görüntülendi)

3.
Liken planusda oksidatif stres parametreleri ve dislipideminin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi
The oxidative stress parameters and the effect of dyslipidemia on the parameters of oxidative stress in lichen planus
Arzu Kılıç, Serpil Erdoğan, Ahu Yorulmaz, Sibel Doğan, Merve Ergin, Ferda Artüz, Özcan Erel
doi: 10.4274/turkderm.74317  Sayfalar 7 - 12 (475 kere görüntülendi)

4.
Psoriasis hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of serum asymmetric dimethylarginine levels in patients with psoriasis vulgaris
Recep Bilgiç, Hamza Yıldız, Özlem Karabudak Abuaf, Osman Metin İpçioğlu, Bilal Doğan
doi: 10.4274/turkderm.01709  Sayfalar 13 - 18 (384 kere görüntülendi)

5.
Plak tip psoriasis hastalarında sigaranın hastalık şiddeti üzerine etkisi
Impact of smoking on disease severity in patients with plaque type psoriasis
Nuriye Kayıran, Selma Korkmaz, Orhan Özgöztaşı
doi: 10.4274/turkderm.26086  Sayfalar 19 - 22 (377 kere görüntülendi)

6.
Hemodiyaliz hastalarında üremik pruritus ve yaşam kalitesi ilişkisi
The relationship between uraemic pruritus and quality of life scores in hemodialysis patients
Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Kübra Esen Salman, Güldehan Atış
doi: 10.4274/turkderm.43403  Sayfalar 23 - 27 (430 kere görüntülendi)

7.
Fonksiyonel pruritusun öfke ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisinin incelenmesi
The relationship of functional pruritus with anger and associated psychiatric disorders
Güldehan Atış, İlknur Kıvanç Altunay, Gülşen Tükenmez Demirci, Bahadır Bakım, Atilla Tekin, Rabia Önem, Oğuz Karamustafalıoğlu
doi: 10.4274/turkderm.65642  Sayfalar 28 - 32 (481 kere görüntülendi)

8.
Bazal hücreli karsinomda hücresel atipi ile stromal reaksiyonun korelasyonu
The correlation of cytological atypia and stromal reaction in basal cell carcinoma
Nilay Şen Korkmaz, Nilay Duman, Fatma Aydıner, Zafer Erol
doi: 10.4274/turkderm.66487  Sayfalar 33 - 36 (266 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
9.
Tanınız nedir 1?
What is your diagnosis 1?
Hakan Turan, Esma Uslu, Gizem Yavuzcan, Feyza Başar, Havva Erdem
doi: 10.4274/turkderm.04900  Sayfalar 37 - 38 (381 kere görüntülendi)

10.
Tanınız nedir 2?
What is your diagnosis 2?
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Ceyhun Uğurluoğlu, İlknur Küçükosmanoğlu, İlkay Özer
doi: 10.4274/turkderm.20805  Sayfalar 39 - 40 (406 kere görüntülendi)

11.
Tanınız nedir 3?
What is your diagnosis 3?
Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Zeynep Altan
doi: 10.4274/turkderm.29805  Sayfa 41 (338 kere görüntülendi)

12.
Tanınız nedir 4?
What is your diagnosis 4?
Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, Ersin Akarsu
doi: 10.4274/turkderm.82195  Sayfa 42 (391 kere görüntülendi)

13.
Tanınız nedir 5?
What is your diagnosis 5?
Seval Erpolat, Serdar Yüce, Sibel Yenidünya
doi: 10.4274/turkderm.86234  Sayfalar 43 - 44 (342 kere görüntülendi)

14.
Tanınız nedir 6?
What is your diagnosis 6?
Munise Daye, Mehmet Unal, İnci Mevlitoğlu, Hatice Toy
doi: 10.4274/turkderm.87513  Sayfalar 45 - 46 (313 kere görüntülendi)

15.
Tanınız nedir 7?
What is your diagnosis 7?
Müzeyyen Gönül, Seray Külcü Çakmak, Derya Yayla, Aysel Çolak
doi: 10.4274/turkderm.93653  Sayfalar 47 - 48 (348 kere görüntülendi)

16.
Tanınız nedir 1'in cevabı
The answer of

Sayfa 49 (599 kere görüntülendi)

17.
Tanınız nedir 2'nin cevabı
The answer of

Sayfa 50 (650 kere görüntülendi)

18.
Tanınız nedir 3'ün cevabı
The answer of

Sayfa 51 (678 kere görüntülendi)

19.
Tanınız nedir 4'ün cevabı
The answer of

Sayfa 52 (499 kere görüntülendi)

20.
Tanınız nedir 5'in cevabı
The answer of

Sayfa 53 (584 kere görüntülendi)

21.
Tanınız nedir 6'nın cevabı
The answer of

Sayfalar 54 - 55 (705 kere görüntülendi)

22.
Tanınız nedir 7'nin cevabı
The answer of

Sayfalar 56 - 57 (524 kere görüntülendi)