TURKDERM: 50 (1)
Cilt: 50  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1 (319 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMALAR
2.
Baş ve boyun yerleşimli melanom dışı deri kanserlerinin tedavisinde mikrografik cerrahi
Micrographic surgey for the treatment of non-melanoma skin cancers of the head and neck
Gonca Elçin, Serdar Özer, Özay Gököz, Ömer Taşkın Yücel, Gül Erkin Özaygen, Tülin Akan
doi: 10.4274/turkderm.23334  Sayfalar 2 - 9 (586 kere görüntülendi)

3.
Mesleki egzamalara yaklaşım: Dermatologlar, işyeri hekimi ve aile hekimlerinin tutum farklılıkları
Occupational eczema: Practice differences between dermatologists, workplace doctors and family practitioners
Emek Kocatürk Göncü, Mehmet Melikoğlu, Nagihan Tarikçi, Mustafa Tamyürek, Dilek Toprak, Filiz Topaloğlu Demir, Zeynep Topkarcı
doi: 10.4274/turkderm.21208  Sayfalar 10 - 16 (589 kere görüntülendi)

4.
Bazal hücreli kanser gelişiminde füzyon alanlarının rolü var mı?
Do the fusion regions have a role in the development of basal cell carcinoma?
Serra Kayaçetin, Ülker Gül
doi: 10.4274/turkderm.58159  Sayfalar 17 - 20 (545 kere görüntülendi)

5.
Genital siğilli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of the quality of life in patients with genital warts
Yasemin Erdem, Güzin Özarmağan
doi: 10.4274/turkderm.78477  Sayfalar 21 - 24 (396 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
6.
Sellüler dermatofibroma: Benign mi yoksa malign mi?
Cellular dermatofibroma: Benign or malign?
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, İlkay Özer, Meryem İlkay Eren Karanis
doi: 10.4274/turkderm.03342  Sayfalar 25 - 27 (826 kere görüntülendi)

7.
Steroid tedavisine yanıt veren anjiyoödem benzeri atipik skleromiksödem olgusu
A case of angioedema-like atypic scleromyxedema responding to treatment with steroid
Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu, Nurhan Şahin, Mikail Yılmaz
doi: 10.4274/turkderm.04809  Sayfalar 28 - 30 (501 kere görüntülendi)

8.
Psödoksantoma elastikum-benzeri papiller dermal elastolizis
Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis
Seval Erpolat, Hacer Haltaş
doi: 10.4274/turkderm.78642  Sayfalar 31 - 33 (597 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
9.
Psoriasis vulgarisli hastalarda sitokin gen polimorfizminin araştırılması
Investigation of cytokine gene polymorphisms in patients with psoriasis vulgaris
Çiğdem Kekik Çınar, Gonca Emel Karahan, Sonay Temurhan, Serpil Pirmit, Nahide Onsun, Fatma Savran Oğuz
doi: 10.4274/turkderm.68926  Sayfalar 34 - 38 (632 kere görüntülendi)

10.
Acı Kaybımız
Serap Utaş
Sayfalar 39 - 40 (511 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF