TURKDERM: 50 (3)
Cilt: 50  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editöryal
Editorial
Ekin Şavk
Sayfa 81 (404 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

UZLAŞMA RAPORU
2.
Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016
The Turkish Guideline for the Diagnosis and Management of Urticaria-2016
Emek Kocatürk Göncü, Şebnem Aktan, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Rafet Koca, Ekin Şavk, Oktay Taşkapan, Serap Utaş, All Authors Have Contributed On An Equal Basis To This Article.
doi: 10.4274/turkderm.22438  Sayfalar 82 - 98 (4432 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Deodorantlar/koltuk altı kozmetikleri kansere neden olur mu?
Do deodorants/underarm cosmetics cause cancer?
Serap Öztürkcan, Fatmagül Keleş
doi: 10.4274/turkderm.03443  Sayfalar 99 - 102 (1093 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
4.
Gaziantep ve Malatya bölgesinde aktinik keratoz olgularının histopatolojik alt gruplandırılması ve nonmelanotik deri kanserleri ile birliktelikleri
Histopathological subtyping of actinic keratosis and it's coexistence with nonmelanotic skin cancers in Gaziantep and Malatya regions
Nurhan Şahin, Zehra Bozdağ, Suna Erkılıç, Nasuhi Engin Aydın, Serpil Şener
doi: 10.4274/turkderm.53765  Sayfalar 103 - 108 (1269 kere görüntülendi)

5.
Skindeks-16’nın Türkçe uyarlamasının geçerliği ve güvenirliği
Validity and reliability of the Turkish version of the Skindex-16
Ayşe Esra Koku Aksu, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, İlham Sabuncu, Mary Margaret Chren, Mustafa Tozun
doi: 10.4274/turkderm.32848  Sayfalar 109 - 113 (989 kere görüntülendi)

6.
Kliniğimizde takip edilen kırk-altı büllöz pemfigoid olgusunun retrospektif analizi
Retrospective analysis of the forty-six patients with bullous pemphigoid followed-up in our clinic
Serkan Yazıcı, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.23922  Sayfalar 114 - 118 (992 kere görüntülendi)

7.
Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemi ve %10 sodyum hidroksit ile yapılan kimyasal koterizasyonun karşılaştırılması
Comparison of the Winograd method and chemical cauterization with 10% sodium hydroxide for treating ingrown toenails
Nebahat Demet Akpolat, Ahmet Onur Akpolat, Ozan Namdaroğlu, Ayşe Akkuş
doi: 10.4274/turkderm.24434  Sayfalar 119 - 123 (1706 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMLARI
8.
Multinükleer hücreli anjiyohistiyositom: Altı olgu sunumu
Multinucleate cell angiohistiocytoma: A report of six cases
Tuğba Falay, Vefa Aslı Erdemir, Mehmet Salih Gürel, Cem Leblebici, Duygu Erdil, Ezgi Özkur
doi: 10.4274/turkderm.47965  Sayfalar 124 - 127 (835 kere görüntülendi)

9.
Plantar yerleşimli bir jüvenil ksantogranülom olgusu ve literatürdeki olgular
A case of plantar localization of juvenile xanthogranuloma and review of the literature
Esra Saraç, Ayşe Deniz Yücelten, Cuyan Demirkesen, Kıvılcım Karadeniz Cerit
doi: 10.4274/turkderm.16878  Sayfalar 128 - 130 (1079 kere görüntülendi)

10.
Kalıtsal fibrinojen bozukluğuna bağlı venöz ülserasyonu olan iki erkek kardeş olgu
Venous ulcerations due to inherited fibrinogen disorder in two male siblings
Sema Koç Yıldırım, Gonca Elçin, Yahya Büyükaşık
doi: 10.4274/turkderm.72687  Sayfalar 131 - 134 (1182 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
11.
Tanınız nedir?
Seray Külcü Çakmak, Müzeyyen Gönül, Işıl Deniz Oğuz, Derya Yayla, Devrim Tuba Ünal
doi: 10.4274/turkderm.61482  Sayfa 135 (651 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin