TURKDERM: 50 (1)
Cilt: 50  Ek: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa IV

3.
Kısaltmalar
Abbreviations

Sayfa V

4.
Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016
Turkey Psoriasis Treatment Guide-2016
Melih Akyol, Sibel Alper, Nilgün Atakan, Emel Bülbül Başkan, Mehmet Ali Gürer, Erol Koç, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan, Nilgün Şentürk, Savaş Yaylı
Sayfa 1

5.
Psoriasis Giriş
Introduction to psoriasis
Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 2 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Hastalık Şiddetinin Tanımlanması
Identification of Disease Severity
Emel Bülbül Başkan
Sayfalar 4 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Topikal Tedavi
Topical Treatment
Savaş Yaylı
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Fototerapi
Phototherapy
Melih Akyol
Sayfalar 13 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Metotreksat
Methotrexate
Nilgün Şentürk
Sayfalar 18 - 21
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Sistemik Retinoidler
Systemic Retinoids
Güzin Özarmağan
Sayfalar 22 - 25
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Siklosporin
Cyclosporine
Nahide Onsun
Sayfalar 26 - 28
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanımı
Use of Biological Agents in Psoriasis
Erol Koç
Sayfalar 29 - 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Etanersept
Etanercept
Sibel Alper
Sayfalar 33 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
İnfliksimab
Infliximab
Mehmet Ali Gürer
Sayfalar 37 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Adalimumab
Adalimumab
Nilgün Atakan
Sayfalar 40 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Ustekinumab
Ustekinumab
Erol Koç
Sayfalar 43 - 45
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Sekukinumab
Secukinumab
Nilgün Atakan
Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Psoriasiste Kombinasyon Tedavileri
Combination Therapy on Psoriasis
Erol Koç
Sayfalar 48 - 51
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Özel Durumlarda Tedavi Algoritmaları
Treatment Algorithms on Special Situations
Emel Bülbül Başkan
Sayfalar 52 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF