TURKDERM: 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editöryal
Editorial

Sayfa 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMALAR
2.
İstanbul’da akne lezyonlarından izole edilen Gram-pozitif bakterilerin antibiyotiklere direnç durumu
Resistance status of antibiotics in Gram-positive bacteria isolated from acne lesions in İstanbul
Bilal Doğan, Bayhan Bektöre, Ercan Karabacak, Mustafa Özyurt
doi: 10.4274/turkderm.23169  Sayfalar 32 - 36

3.
Metabolik sendromlu psoriazis hastalarında ürik asitin rolü
The role of uric acid in metabolic syndrome in patients with psoriasis
Berna Solak, Bahar Sevimli Dikicier, Teoman Erdem
doi: 10.4274/turkderm.55265  Sayfalar 37 - 40

4.
Pediatri ve dermatoloji kliniklerinin ortak tanısı: El-ayak-ağız hastalığı olan otuz dokuz hastanın prospektif izlemi
Joint diagnosis of pediatric and dermatology clinics: Prospective observation of thirtynine patients with hand, foot and mouth disease
İbrahim Hakan Bucak, Birgül Tepe, Habip Almiş, Ahmet Köse, Mehmet Turgut
doi: 10.4274/turkderm.22804  Sayfalar 41 - 45

5.
Eritematöz telenjiektazik rozasede yoğun atımlı ışık tedavisinin yaşam kalitesine etkisi
Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematotelangiectatic rosacea
Mehdi Iskandarli, İlgen Ertam, İdil Ünal
doi: 10.4274/turkderm.69008  Sayfalar 46 - 51

OLGU SUNUMLARI
6.
Deri lezyonları ile prezente olan fatal anaplastik lenfoma kinaz pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma: Bir olgu sunumu
Fatal anaplastic lymphoma kinase positive anaplastic large cell lymphoma presenting with cutaneous lesions: A case report
Funda Bapur Erduran, Esra Adışen, Nalan Akyürek, Mehmet Ali Gürer
doi: 10.4274/turkderm.76148  Sayfalar 52 - 55

7.
Asitretinle tedavi edilen bir Gougerot-Carteaud sendromu: Olgu sunumu
Gougerot-Carteaud syndrome treated with acitretin: A case report
Betül Demir, Sultan Ağar, Özge Sevil Karstarlı, Demet Çiçek, Özlem Üçer
doi: 10.4274/turkderm.18559  Sayfalar 56 - 58

8.
Erişkin bir hastada tetanoz aşısı sonrası ortaya çıkan liken striatus: Olgu sunumu
Lichen striatus occurring after a tetanus vaccine: A case report
Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Kadir Balaban, Arzu Kılıç
doi: 10.4274/turkderm.47700  Sayfalar 59 - 61

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
9.
Tırnak hastalıklarında biyopsi nasıl yapılır?
How to perform a biopsy for nail disorders?
Fatih Göktay, Güldehan Atış
doi: 10.4274/turkderm.67934  Sayfalar 62 - 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Berna Aksoy, Hasan Mete Aksoy, Onat Akın
doi: 10.4274/turkderm.34437  Sayfalar 66 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

11.
Asistan Gözüyle 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu
The 9th Dermatology Spring Symposium from the Viewpoint of a Resident

Sayfalar 68 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin