TURKDERM: 51 (3)
Cilt: 51  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Psoriazisde komorbiditeler: Psoriazisin sistemik hastalık olarak kabul edilmesi ve güncel yaklaşım
Comorbidities in psoriasis: The recognition of psoriasis as a systemic disease and current management
Göknur Kalkan
doi: 10.4274/turkderm.09476  Sayfalar 71 - 77

ARAŞTIRMALAR
2.
Lokalize lezyonlara sahip vitiligo hastalarının tedavisinde mikrofototerapinin etkinliği
The efficacy of microphototherapy in vitiligo patients with localized lesions
Neslihan Yıldırım, Gül Erkin
doi: 10.4274/turkderm.37043  Sayfalar 78 - 83

3.
Türk güreşçilerde deri enfeksiyonları sıklığının araştırılması
Investigation of skin infection frequency in Turkish wrestlers
Ömer Kaynar, Ragıp İsmail Engin, Fikret Dağdeviren, Mikail Yılmaz, Bora Özkan, Sadık Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.81231  Sayfalar 84 - 87

4.
Psoriazisli hastalarda romatolojik anket ile değerlendirilme erken psoriatik artrit tanısı saptanmasına verimli biçimde yardımcı olur
Evaluation of psoriasis patients with a rheumatologic questionnaire efficiently aids in early detection of psoriatic arthritis
Sibel Doğan, Nilgün Atakan, Sema Koç Yıldırım, Umut Kalyoncu, Abdülsamet Erden
doi: 10.4274/turkderm.87405  Sayfalar 88 - 91

5.
Psoriazis hastalarında kan homosistein, folik asit, vitamin B12 ve vitamin B6 düzeyleri
Blood homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 levels in psoriasis patients
Meltem Uslu, Neslihan Şendur, Ekin Şavk, Aslıhan Karul, Didem Kozacı, Cengiz Gökbulut, Göksun Karaman, İmran Kurt Ömürlü
doi: 10.4274/turkderm.22566  Sayfalar 92 - 97

OLGU SUNUMLARI
6.
Penisin non-veneryal sklerozan lenfanjiti: İki olgu sunumu
Non-venereal sclerosing lymphangitis of the penis: A report of two cases
Ersoy Acer, Mustafa Karabıçak
doi: 10.4274/turkderm.00018  Sayfalar 98 - 100

7.
Primer umbilikal endometriosis: Göbekten adet kanaması olması
Primary umbilical endometriosis: Menstruating from the umbilicus
Mustafa Taner Bostancı, Mehmet Alperen Avcı, Fatma Aksoy Khurami, Mehmet Ali Çaparlar, Ahmet Seki
doi: 10.4274/turkderm.00243  Sayfalar 101 - 103

EDITÖRE MEKTUP
8.
Kafa derisinde sıradışı yerleşimli liken sklerozus ve atrofikus olgusu
A case of lichen sclerosus et atrophicus on the scalp with unusual localization
Hatice Ataş, Müzeyyen Gönül, Aysun Gökçe, Hasan Benar
doi: 10.4274/turkderm.59932  Sayfalar 104 - 105
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

KOZMETİK SORULARA DERMATOLOG YANITLARI
9.
Kimyasal soyma önemini kaybediyor mu?
Is chemical peeling becoming outdated?
Ercan Arca
doi: 10.4274/turkderm.08522  Sayfalar 106 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin