TURKDERM: 51 (4)
Cilt: 51  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMALAR
1.
Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen deri toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi
Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats
Birsen Yücel, Sibel Berksoy Hayta, Ömer Fahrettin Göze, Eda Erdiş, Seher Bahar, Mustafa Gürol Celasun, Turgut Kaçan, Melih Akyol
doi: 10.4274/turkderm.74150  Sayfalar 109 - 114

2.
Erken başlangıçlı androgenetik alopeside iskemi modifiye albümin düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi
Evaluation of ischemia-modified albumin level and parameters related with oxidative stress in early onset androgenetic alopecia
Hülya Nazik, Selçuk Nazik, Zeynep Küskü Kiraz, Feride Çoban Gül, Betül Demir
doi: 10.4274/turkderm.89814  Sayfalar 115 - 118

3.
Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi
Dermoscopic findings of psoriatic nail and their relationship with disease severity
Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu
doi: 10.4274/turkderm.54289  Sayfalar 119 - 123

4.
Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz
Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid
Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem
doi: 10.4274/turkderm.65983  Sayfalar 124 - 128

OLGU SUNUMLARI
5.
Plantar yerleşimli eroziv liken planus olgusu
A case of erosive lichen planus with plantar involvement
Fatma Arzu Kılıç, Sevim Baysak, Ali Gökhan Eşim, Banu Lebe
doi: 10.4274/turkderm.48991  Sayfalar 129 - 132

6.
Topikal takrolimus ile tedavi edilen bir akrodermatitis kontinua Hallopeau olgusu ve literatüre yeniden bakış
Topical tacrolimus for the treatment of acrodermatitis continua of Hallopeau: A case report and review of the literature
Fatih Göktay, Zeynep Büşra Küçüker, Pembegül Güneş, Levent Soydan, Sema Aytekin
doi: 10.4274/turkderm.73880  Sayfalar 133 - 136

TANINIZ NEDIR?
7.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Berna Aksoy, Orhan Eren
doi: 10.4274/turkderm.15975  Sayfalar 137 - 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

8.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Şirin Yaşar, Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şule Yüksel, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.35761  Sayfalar 140 - 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
9.
Yara İyileşmesi
Wound Healing
Emel Fetil
doi: 10.4274/turkderm.36528  Sayfalar 143 - 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

11.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin