TURKDERM: 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editöryal
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Eğitimde sanal dermatopatoloji kullanımının avantajları
Advantages of virtual dermatopathology use in education
Ellen Mooney
doi: 10.4274/turkderm.64624  Sayfalar 2 - 5

UZLAŞMA RAPORU
3.
Türkiye atopik dermatit tanı ve tedavi kılavuzu-2018
The Turkish guideline for the diagnosis and management of atopic dermatitis-2018
İlgen Ertam, Özlem Su, Sibel Alper, Hayriye Sarıcaoğlu, Ayşe Serap Karadağ, Evren Odyakmaz Demirsoy, Murat Borlu
doi: 10.4274/turkderm.87143  Sayfalar 6 - 23

ARAŞTIRMALAR
4.
Beyaz retiküler lezyonlu oral liken planus hastalarını gerçekten tedavi etmemeli miyiz?: Olgu kontrollü pilot çalışma
Do we really not need to treat patients with white reticular lesions of oral lichen planus?: A case-control pilot study
Berna Aksoy, Fatma Aslı Hapa
doi: 10.4274/turkderm.37790  Sayfalar 24 - 28

5.
Stria gravidarumun önlenmesi için kullanılan tamamlayıcı terapilerin belirlenmesi
Determination of complementary therapies for prevention of striae gravidarum
Gamze Teskereci, İlkay Boz, Hamide Şahin Aydus
doi: 10.4274/turkderm.85350  Sayfalar 29 - 32

6.
Melazmada antioksidan aktivite
Antioxidant activity in melasma
İlgen Ertam, Tuğçe Özkapu, Yasemin Akçay, Eser Yıldırım Sözmen, İdil Ünal
doi: 10.4274/turkderm.19052  Sayfalar 33 - 36

OLGU SUNUMLARI
7.
Atipik prezentasyon gösteren perforan pilomatriksoma: Nadir bir klinik varyant
Perforating pilomatrixoma showing atypical presentation: A rare clinical variant
Nevra Seyhan, İlhan Meral
doi: 10.4274/turkderm.62444  Sayfalar 37 - 39

KOZMETİK SORULARA DERMATOLOG YANITLARI
8.
Dudak asimetrisinin düzeltilmesinde dolgu etkili bir uygulama olabilir mi?
May dermal fillers be an effective application in correcting lip asymmetries?
Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay
doi: 10.4274/turkderm.42890  Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
9.
Acı Kaybımız
In Memoriam

Sayfalar 42 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin