TURKDERM: 52 (2)
Cilt: 52  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMALAR
1.
Sıçanlarda radyofrekans elektrocerrahi ile oluşturulmuş yarada trombositten zengin plazma, trombositten fakir plazma ve topikal serum fizyolojik tedavisinin yara iyileşmesine etkisinin klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi
Clinical and histopathological evaluation of the effects of platelet rich plasma, platelet poor plasma and topical serum physiologic treatment on wound healing caused by radiofrequency electrosurgery in rats
Aslı Duran, Sirin Yasar, Sema Aytekin, Pembegul Gunes, Riza Adaleti, Alpay Duran
doi: 10.4274/turkderm.42966  Sayfalar 44 - 50

2.
Darier hastalığı: Dokuz olgunun klinik ve demografik özellikleri
Darier's disease: Clinical and demographic features of nine cases
Sevil Savaş, Ayşe Esra Koku Aksu, Ebru Sarıkaya, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel
doi: 10.4274/turkderm.59002  Sayfalar 51 - 55

3.
Anaokulu öğrencilerinde güneşten korunma davranışlarının geliştirilmesi: Sistematik derleme
Development of sun protection behaviors in preschoolers: A systematic review
Adem Sümen, Selma Öncel
doi: 10.4274/turkderm.79346  Sayfalar 56 - 63

OLGU SUNUMLARI
4.
Konfluent ve retiküle papillomatozisin tetrasiklin ve mupirosin ile başarılı tedavisi
Successful treatment of confluent and reticulated papillomatosis with tetracycline and mupirocin
Hatice Ataş, Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Fatma Aksoy Khurami
doi: 10.4274/turkderm.67674  Sayfalar 64 - 66

5.
Meme başı ve areolanın idiyopatik hiperkeratozu: İki olgu sunumu
Idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola: A report of two cases
Gülhan Gürel, Sevinç Şahin, Emine Çölgeçen
doi: 10.4274/turkderm.74875  Sayfalar 67 - 69

6.
Kronik myelomonositer lösemide mikst tip matür plasmositoid dendritik hücreli tümörün spesifik kutanöz tutulumu
Specific cutaneous involvement of a mixed-type mature plasmacytoid dendritic cell tumor in chronic myelomonocytic leukemia
Pelin Üstüner, Ali Balevi, Mustafa Özdemir, Cuyan Demirkesen
doi: 10.4274/turkderm.25675  Sayfalar 70 - 73

EDITÖRE MEKTUP
7.
Şiddetli atopik dermatitli olguda areolar friksiyonel melanozis: Çarpıcı dermoskopi ile olgu sunumu
Frictional melanosis of the areola associated with severe atopic dermatitis: A case report with striking dermoscopic features
Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Filiz Cebeci, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.84594  Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

GIRIŞIMSEL DERMATOLOJIDE PÜF NOKTALARI
8.
Kriyoterapi
Cryotherapy
Ali Karakuzu, I. Ezgi Urgancı Tatlı
doi: 10.4274/turkderm.93274  Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
9.
Acı Kaybımız
In Memoriam

Sayfalar 78 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin