Dergi Hakkında - TÜRKDERM | Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam
Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin bilimsel içerikli süreli yayın organı olup, deri hastalıkları konulu, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve ön yargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir dergidir. Dergi 2016 Aralık sayısından itibaren İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
Türkderm Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört sayı çıkar. Ayrıca Haziran ve Aralık aylarında 1 veya 2 özel sayı yayınlar.

Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi dergisinin hedef kitlesi dermatoloji ve venereoloji alanında çalışan asistan ve uzman hekimlerdir.

Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir. (Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirmeye alınacaktır).

Yayın politikaları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2016, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Türkderm Dergisi, Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Gale/Cengage Learning, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz 2008-2014 yılları arasında yayınlanan sayıları ile Web of Science; Science Citation Index-Expanded (SCIE) veri tabanında indekslenmiştir. Dergi 2015 sayılarından itibaren ise Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanına geçirilmiştir.

Açık Erişim Politikası
Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, “(hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır”. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Bu dergi Creative Commons 3.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İzinler
Ticari amaçlarla CC-BY-NC lisansı altında yayınlanan herhangi bir kullanım (satış vb.) telif hakkı sahibi ve yazar haklarının korunması için izin gereklidir. Yayınlanan herhangi bir materyalde şekil veya tabloların yeniden yayımlanması ve çoğaltılması, kaynağın başlık ve makalelerin yazarları ile doğru alıntılanmasıyla yapılmalıdır.

Yazarlara Bilgi
Yazarlara bilgi dergi sayfalarında ve www.turkderm.org.tr web sayfasında yayınlanmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi
Türkderm Dergisi'nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editör, editörler kurulu ya da yayıncının görüşü değildir; editör, editörler kurulu ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi’nin mali giderleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Abone İşlemleri
Türkderm Dergisi ülkemizde görev yapan dermatoloji uzman ve akademisyenlerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm sayıları ücretsiz olarak www.turkderm.org.tr adresinden tam metin olarak erişime açıktır. Dergiye abone olmak isteyen dermatologlar Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'ne başvurmalıdır.

Yazışma Adresi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
Semra Demirel
Adres:
 Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi No: 106, D: 1 Fatih, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 589 63 36
E-posta:
 semrademirel@turkderm.org.tr
Web Sayfası: www.turkderm.org.tr 

Editöryal Adres
Editör: Prof. Dr. Ekin ŞAVK
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Tel.: +90 256 444 12 56-121
E-posta: esavk@adu.edu.tr

Reklam / Yayınevi Yazışma Adresi
Reklam ile ilgili başvurular Galenos Yayınevi'ne yapılmalıdır.
Yayınevi: Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sok. No: 21, 34093, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr
Web Sayfası: www.galenos.com.tr


Türkderm'de yayınlanan yazı fotoğraf ve şekillerin yayın hakkı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yazılı izni ile Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, mikrofilme çekilemez, teksir veya başka bir teknikle çoğaltılamaz. İlanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Türkderm basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.