İletişim - TÜRKDERM | Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

İletişim

Adres: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Adnan Menderes Bulvarı 34296 Fatih, İstanbul, Turkey
Tel.: +90 212 491 19 70
Faks: +90 212 491 19 70
E-posta: nonarir2011@hotmail.com
Web Sayfası: www.turkderm.org.tr