Kronik ürtikerde omalizumab: Kapsamlı bir derleme [TURKDERM]
TURKDERM. 2018; 52(4): 112-119 | DOI: 10.4274/turkderm.26987  

Kronik ürtikerde omalizumab: Kapsamlı bir derleme

Emek Kocatürk Göncü1, Kübra Kızıltaç1, Tabi Leslie2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Royal Free Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Londra, İngiltere

Humanize monoklonal anti-immunoglobulin E antikoru olan omalizumab ilk kez alerjik solunum yolu hastalıklarının tedavisi için geliştirilmiş olup 2014 yılında antihistamin dirençli kronik spontan ürtiker tedavisi için onay almıştır. Henüz indüklenebilir ürtikerin tedavisinde onaylanmamış olmasına rağmen tüm kronik ürtiker (KÜ) alt tiplerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Klinik çalışmalarda ve gerçek yaşam verilerinde bildirilen hafif yan etkiler güvenli bir ilaç olduğunu düşündürmektedir. KÜ’deki kullanımına ait cevaplanmamış sorular kullanım süresi, tedavinin nasıl kesileceği ve uzun dönem yan etkileridir. Bu derlemede bu sorulara ilişkin cevaplar verilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Omalizumab, kronik ürtiker, fiziksel ürtiker, tedavi


Omalizumab in chronic urticaria: A comprehensive review

Emek Kocatürk Göncü1, Kübra Kızıltaç1, Tabi Leslie2
1İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Royal Free Hospital, Clinic of Dermatology, London, UK

Omalizumab is a humanized monoclonal anti-immunoglobulin E which is originally developed for the treatment of allergic respiratory disorders, but has been approved for the treatment of antihistamine-resistant chronic spontaneous urticaria in 2014. It has become a game changer in the treatment of all subtypes of chronic urticaria (CU) even though it has not been yet approved for inducible urticarias. It is a safe drug with minor adverse events reported in the clinical trials as well as real life studies. The main questions that remain to be answered regarding its use for CU are the duration of treatment, how to cease the treatment and safety of long-term use. Available information about these questions are tried to be provided in this review.

Keywords: Omalizumab, chronic urticaria, physical urticaria, treatment


Emek Kocatürk Göncü, Kübra Kızıltaç, Tabi Leslie. Omalizumab in chronic urticaria: A comprehensive review. TURKDERM. 2018; 52(4): 112-119

Sorumlu Yazar: Emek Kocatürk Göncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar