E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 3 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 56 (3)
Cilt: 56  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

ARAŞTIRMALAR
2.
Morfealı hastalarda Lokalize Skleroderma Kutanöz Değerlendirme Aracı ve klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki
Association between Localized Scleroderma Cutaneous Assessment Tool and clinicopathologic characteristics in patients with morphea
Yıldız Gürsel Ürün, Elif Usturalı Keskin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.07347  Sayfalar 93 - 102

3.
Endonezya Sitanala Lepra Köyü’ndeki Lepra hastalarında aktivite kısıtlılıklarına katkıda bulunan faktörler
Factors contributing to activity limitations in Leprosy patients in Sitanala Leprosy Village, Indonesia
Melani Marissa, Sri Linuwih Menaldi, Anandika Pawitri
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.99835  Sayfalar 103 - 108

4.
Sistemik retinoid tedavisi alan hastalarda COVID-19 riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of COVID-19 risk in patients on systemic retinoid therapy
Emine Müge Acar, Kemal Özyurt, Rukiye Akyol
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.90132  Sayfalar 109 - 112

5.
Seboreik dermatitli hastalarda serum vitamin B12, ferritin ve vitamin D düzeyleri: Bir olgu-kontrol çalışması
Serum vitamin B12, ferritin, and vitamin D levels in patients with seborrheic dermatitis: A case-control study
Semih Güder, Hüsna Güder
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.30776  Sayfalar 113 - 117

6.
Pediatrik psoriazis hastalarında komorbiditeler: Tek merkezli retrospektif çalışma
Comorbidities in pediatric psoriasis patients: A retrospective single-center study
Gülistan Maçin, Hayriye Sarıcaoğlu, Serkan Yazici, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.53896  Sayfalar 118 - 131

OLGU SUNUMLARI
7.
Favipiravir ile tedavi edilmiş şiddetli akut solunum yolu sendromu-koronavirüs-2 enfeksiyonunda ekrin kromhidroz
Eccrine chromhidrosis in severe acute respiratory syndromecoronavirus- 2 virus infection treated with favipiravir
Müge Göre Karaali, Gizem Issın, Soner Karaali, Şevki Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.11455  Sayfalar 132 - 134

8.
İnsan immünoglobulin G4 monoklonal antikor-nivolumab tedavisi alan metastatik melanomlu hastada vitiligo
Vitiligo in a patient with metastatic melanoma receiving human immunoglobulin G4 monoclonal antibodynivolumab treatment
Şule Gökşin, Serkan Değirmencioğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.47527  Sayfalar 135 - 137

9.
Gluteal bölgede trikofolliküloma: Özgün bir olgu sunumu
Trichofolliculoma on gluteal area: A unique case report
Sinan Can Taşan, Canten Tataroğlu, Ekin Şavk, Fatma Nalbant
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.12499  Sayfalar 138 - 140

10.
El ve kolda kutis marmorata telenjiektatika konjenita: Nadir bir olgunun başlangıç ve takip gözlemleri
Cutis marmorata telangiectatica congenita on hand and forearm: Initial and follow-up observations of a rare case
Cemre Büşra Türk, Dilara İlhan, Ozan Erdem, Mehmet Salih Gürel, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.98957  Sayfalar 141 - 144

TANINIZ NEDIR?
11.
Tanınız nedir?
What is your diagnosis?
Gülistan Maçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.01460  Sayfalar 145 - 146

LookUs & Online Makale