E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 2 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Tek atan iki yürek-zor bir flebin kolay tasarımı [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 99-101 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.34979

Tek atan iki yürek-zor bir flebin kolay tasarımı

Leyla Huseynova, Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: bilobe flep, cerrahi flepler, dermatolojik cerrahi işlemler, rekonstruktif cerrahi işlemler, Mohs cerrahisi

Two hearts beat as one: An easy method to design a hard flap

Leyla Huseynova, Gonca Elçin
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Ankara, Turkey

Keywords: bilobed flap, surgical flaps, dermatologic surgical procedures, reconstructive surgical procedures, Mohs surgery

Leyla Huseynova, Gonca Elçin. Two hearts beat as one: An easy method to design a hard flap. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 99-101

Sorumlu Yazar: Leyla Huseynova, Türkiye
LookUs & Online Makale