E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 55 Ek : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma in situ tedavisinde topikal imikimod kullanımına sekonder hiperkeratoz [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 206-207 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.40370

Aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma in situ tedavisinde topikal imikimod kullanımına sekonder hiperkeratoz

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Skuamöz hücreli karsinom, imikimod, yan etki

Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Keywords: Cutaneous squamous cell carcinoma, imiquimod, side effect

Gülsün Hazan Tabak, Neslihan Akdoğan, Gonca Elçin. Arbor cutis resulting from using topical imiquimod for treating actinic keratosis and squamous cell carcinoma in situ. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 206-207

Sorumlu Yazar: Neslihan Akdoğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale