A patient with multiple skin tags, preauricular pit, limbal dermoid: Atypic Goldenhar syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 166-168 | DOI: 10.4274/turkderm.19042  

A patient with multiple skin tags, preauricular pit, limbal dermoid: Atypic Goldenhar syndrome

Kıymet Handan Kelekci1, Nihal Olgaç Dündar2, Şemsettin Karaca1, Ali Karakuzu1, Onur Er1
1Department Of Skin And Venereal Diseases, Katip Celebi University Medical Faculty, Izmir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Katip Celebi University School Of Medicine, Izmir, Turkey

Congenital anomalies are common conditions in newborns. Major abnormalities give rise to serious structural and functional disorders, meanwhile minor anomalies mostly lead to cosmetic concerns. Minor congenital anomalies are seen in approximately 15-20% of healthy newborns and often occur in the face and hands. The prenatal recognition of minor anomalies is difficult and can be overlooked. However, the detection of minor anomalies can provide a clue in the diagnosis of important malformations. Sometimes, they are important in terms of their association with syndromes. In this article, we present the rare case of a patient with congenital minor anomaly accompanied by acrochordon in front of the ear, ear pits, limbal dermoid, hemangioma on the trunk and sacral dimple.

Keywords: Goldenhar syndrome, limbal dermoid, preauricular pit, skin tag


Multipl skin tag, preauriküler pit ve limbal dermoidli bir olgu: Atipik Goldenhar sendromu

Kıymet Handan Kelekci1, Nihal Olgaç Dündar2, Şemsettin Karaca1, Ali Karakuzu1, Onur Er1
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Doğumsal anomaliler yenidoğanlarda sık görülen bir durumdur. Majör anomaliler yapısal ve fonksiyonel ciddi bozukluklara yol açarken minör anomaliler daha çok kozmetik kaygılara yol açar. Konjenital minör anomaliler sağlıklı yeni doğanların yaklaşık %15-20’sinde, çoğunlukla da yüzde ve ellerde ortaya çıkar. Minör anomalilerin doğum öncesi tanınması güçtür ve sıklıkla gözden kaçabilir. Fakat minör anomalilerin saptanması önemli malformasyonların tanınmasında ipucu sağlayabilmektedir. Bazen de sendromlara eşlik etmesi bakımından önem taşırlar. Bu makalede, kulak önünde akrokordon, sinüs, gözde limbal dermoid, gövdede hemanjiyom ve sakral gamzenin eşlik ettiği kongenital minör anomali olgusunu nadir görülmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Goldenhar sendromu, limbal dermoid, preaüriküler pit, skin tag


Kıymet Handan Kelekci, Nihal Olgaç Dündar, Şemsettin Karaca, Ali Karakuzu, Onur Er. A patient with multiple skin tags, preauricular pit, limbal dermoid: Atypic Goldenhar syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 166-168

Corresponding Author: Kıymet Handan Kelekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar