Skin Physiology of the Newborn and Topical Drug Use [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 60-67 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s11  

Skin Physiology of the Newborn and Topical Drug Use

Ayşe Anıl Karabulut
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırıkkale

Immaturity of the skin during the newborn period, that represents an adaptation process to the extrauterine life, gives rise to experience frequent dermatologic problems including the iatrogenic cutaneous complications. Dermatologic approach is extremely important in this special period since some of these problems are preventible. In this article; the difference between the physiologic properties of the newborn and adult skin is reviewed and appropriate topical treatment modalities and skin care for the newborns are summarized.

Keywords: Newborn/infant, skin physiology, skin care, topical therapy, adverse drug reaction, iatrogenic


Yenidoğanda Deri Fizyolojisi ve Topikal İlaç Kullanımı

Ayşe Anıl Karabulut
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırıkkale

Ekstrauterin hayata adaptasyon sürecini temsil eden yenidoğan döneminde, derinin halen immatür olması bu dönemde iyatrojenik kutanöz komplikasyonlar dahil dermatolojik sorunların sık yaşanmasına neden olmaktadır. Bu problemlerin bir kısmının önlenebilir olması nedeniyle bu özel dönemde dermatolojik yaklaşım büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede; yenidoğan ve erişkin derisi fizyolojik özellikleri arasındaki farklılıklar gözden geçirilerek yenidoğanlar için uygun olan topikal tedavi yöntemleri ile deri bakımı özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, deri fizyolojisi, deri bakımı, topikal tedavi, istenmeyen ilaç reaksiyonu, iyatrojenik


Ayşe Anıl Karabulut. Skin Physiology of the Newborn and Topical Drug Use. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 60-67

Corresponding Author: Ayşe Anıl Karabulut


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar