Toxic epidermal necrolysis due to concomitant use of valproic asid and lamotrigine [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 169-172 | DOI: 10.4274/turkderm.55481  

Toxic epidermal necrolysis due to concomitant use of valproic asid and lamotrigine

Hamdi Özcan1, Hülya Cenk1, Birgül Cumurcu2
1Inonu University, Medical Faculty, Department Of Dermatology, Malatya, Turkey
2Inonu University, Medical Faculty, Department Of Psychiatry, Malatya, Turkey

Toxic epidermal necrolysis (TEN) is a rare but life-threatening acute mucacutaneous hypersensitivity reaction, usually related to medications. Concomitant use of lamotrigine and valproic asid can cause this serious reaction. A 36 year-old-man admitted to emergency department with high fever, burning sensation at eyes, oral and genital mucous erosions, generalized rush and weakness. He had been taking valproic asid, olanzapine, and sertraline for bipolar affective disorder. Lamotrigine 25 mg/day treatment was added his treatment protocol 15 days ago before the rush and lamotgine dose was increased 50 mg/day 10 days later. The patient was diagnosed as TEN caused by concomitant use of valproic asid and lamotrigine. The patient followed up and treated at burn unit with intravenous immunoglobulin, corticosteroid and antibiotics.
Concomitant use of valproic asid and lamotrigine increases the frequency of adverse reaction. TEN may cause serious complications and mortality. The patients with TEN should be followed by a multi-disciplinary team. Early determination of complications and suitable management can increase survival.

Keywords: Toxic epidermal necrolysis, lamotrigine, valproic acid


Lamotrijin ve valproik asidin birlikte kullanımı sonucunda gelişen toksik epidermal nekroliz olgusu

Hamdi Özcan1, Hülya Cenk1, Birgül Cumurcu2
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Toksik epidermal nekroliz (TEN) nadir görülen, genellikle ilaç kullanımına bağlı gelişen, ani başlangıçlı, yaşamı tehdit eden, deri ve mukozaları etkileyen aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Lamotrijin ve valproik asidin birlikte kullanılması bu ciddi reaksiyona neden olabilir. Otuz altı yaşındaki erkek hasta acil servis kliniğine yüksek ateş, gözlerde yanma hissi, oral ve genital mukozada erezyonlar, yaygın döküntü ve halsizlik şikayeti ile başvurdu. Hasta duygu durum bozukluğu nedeni ile valproik asid, olanzapin, ve sertralin kullanmakta idi. Döküntüleri başlamadan 15 gün önce tedavi protokolüne 25 mg/gün lamotrijin ilave edildiği ve lamotrijin dozunun 10 gün sonra 50 mg/gün dozuna arttırıldığı öğrenildi. Hasta TEN tanısı ile yanık ünitesine yatırılarak intravenöz immunoglobulin, kortikosteroid ve antibiyotik uygulanarak tedavi ve takibi yapıldı.
Valproik asid ve lamotrijinin birlikte kullanılması yan etki sıklığını arttırmaktadır. Toksik epidermal nekroliz ciddi komplikasyonlar ve ölüme neden olabilir. Hastalar tıbbi bir ekip tarafından takip edilmelidir. Komplikasyonların erkenden belirlenmesi ve uygun şekilde tedavi edilmeleri hastaların yaşam şansını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Toksik epidermal nekroliz, lamotrijin, valproik asid


Hamdi Özcan, Hülya Cenk, Birgül Cumurcu. Toxic epidermal necrolysis due to concomitant use of valproic asid and lamotrigine. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 169-172

Corresponding Author: Hamdi Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar