Cutaneous immune tolerance and autoimmunity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 41-45 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s7  

Cutaneous immune tolerance and autoimmunity

Sibel Doğan1, Nilgün Atakan2
1Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of Skin And Venereal Diseases, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Ankara, Turkey

As the most important defense barier of the body, skin is an organ which can be a target for both cellular and humoral immune reactions. Immune tolerance is defined as the unresponsiveness of organism to antigens belonging to itself, immuntolerant organism does not show an immunologic reaction to its self antigens. When immune tolerance is corrupted, organism begins to show immunologic response to autolog antigens generating autoimmunity. Cutaneous autoimmunity is characterized by the presence of autoantibodies and autoreactive T cells. There are mechanisms to avoid the loss of immune tolerance of the host to itself. In this review, new immunologic elements and mechanisms proposed to participate in the development of cutaneous autoimmune diseases and cutaneous tolerance are discussed along with common autoimmune skin diseases.

Keywords: Autoimmunity, immune tolerance, autoantibody, autoimmune skin disease


Kutanöz immüntolerans ve otoimmünite

Sibel Doğan1, Nilgün Atakan2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Deri vücudun en önemli savunma bariyeri olarak hücresel aracılı ve humoral immün reaksiyonların hedefi olabilen bir organdır. İmmüntolerans organizmanın kendine ait olan antijenlerine yanıtsız kalması, bu antijenlere karşı herhangi bir immün yanıt oluşturmaması olarak tanımlanmaktadır. İmmüntoleransın bozulduğu ve organizmanın kendi antijenlerine karşı yanıt oluşturduğu durumlarda otoimmünite gelişmektedir. Kutanöz otoimmünite otoantikorlar ve otoreaktif T hücrelerin varlığı ile karakterizedir. Konağın kendisine karşı immüntoleransının kaybını engellemek için çeşitli mekanizmalar gelişmiştir. Bu derlemede kutanöz otoimmün hastalıkların gelişiminde ve kutanöz toleransta önemli rol oynadığı düşünülen yeni immünolojik öğeler ve mekanizmalardan ve en sık görülen kutanöz otoimmün hastalıklardan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Otoimmünite, immüntolerans, otoantikor, otoimmün deri hastalığı


Sibel Doğan, Nilgün Atakan. Cutaneous immune tolerance and autoimmunity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 41-45

Corresponding Author: Sibel Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar