Skin infections and dermatoses related to swimming pool water exposure [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 170-175

Skin infections and dermatoses related to swimming pool water exposure

Ayşe Deniz Akkaya1, Ayşe Tülin Mansur1

Exposure to swimming pool water, due to humidity and the warm temperature of the water, can result in
the spreading of infectious diseases, such as dermatophytosis, human papilloma virus infections and molluscum
contagiosum. In addition, poor sanitation, overcapacity and inadequate disinfection of pools may
cause serious infections, such as pseudomonal and mycobacterial infections. Apart from infectious diseases,
certain dermatoses may develop depending on the properties of the pool water and the duration of
exposure to the pool water. In this article we discuss the clinical manifestations, preventive measures and
the treatment of pool water related infections and dermatoses.

Keywords: Swimming pool, swimming, dermatoses, cutaneous infection


Yüzme Havuzlarından Kaynaklanan Deri İnfeksiyonları ve Dermatozlar

Ayşe Deniz Akkaya1, Ayşe Tülin Mansur1
SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri Hastalıkları Kliniği

Yüzme havuzları sıcak ve nem etkisiyle bazı enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırır. Bunların başında dermatofitozlar, insan papilloma virus enfeksiyonları ve molluskum kontagiosum gelmektedir. Ayrıca havuzlar gerekli hijyen kurallarına uyulmaması, yetersiz dezenfeksiyon, kullanıcı sayısının fazlalığı gibi nedenlerle, psödomonas ve mikobakteri gibi, daha ciddi enfeksiyonlara da kaynaklık edebilirler. Enfeksiyonlar dışında, yüzme havuzu suyunun özelliklerine ve uzun süre suda kalmaya bağlı çeşitli dermatozlarla da karşılaşılabilir. Bu yazıda, bu tabloların klinik özelliklerine, korunma ve tedavi yöntemlerine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzu, yüzme, dermatoz, deri enfeksiyonu


Ayşe Deniz Akkaya, Ayşe Tülin Mansur. Skin infections and dermatoses related to swimming pool water exposure. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 170-175


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar