E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Biosimilars [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 75-76 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.06978

Biosimilars

Emel Bülbül Başkan
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Bursa, Turkey

For a drug to be defined as a biosimilar, it should be fairly similar to the previously approved original or reference product. The minor variances in its inactive ingredients should not pose clinically significant differences from the reference product in terms of safety and efficacy potency. Biosimilars of infliximab and adalimumab have received reimbursements in our country. By lowering treatment costs, biosimilars may provide considerable economies for health systems that reimburse healthcare expenditures.

Keywords: Psoriasis, biosimilars, biologics

Biyobenzerler

Emel Bülbül Başkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa

Bir ilacın biyobenzer olarak tanımlanabilmesi için önceden onaylı orijinal veya referans ürüne oldukça benzer olması, inaktif bileşenlerindeki minör farklılıkların güvenlik, etkinlik ve potens açısından referans ürünle klinik olarak anlamlı farklılıklar yaratmaması gerekir. Ülkemizde infliksimab ve adalimumabın biyobenzerleri geri ödeme almıştır. Biyobenzerler tedavi maliyetini düşürerek geri ödeme sağlayan sağlık sistemlerinde önemli bir ekonomi sağlayabilirler

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, biyobenzer, biyolojikler

Emel Bülbül Başkan. Biosimilars. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 75-76

Corresponding Author: Emel Bülbül Başkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale