E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis 2? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 39-40 | DOI: 10.4274/turkderm.20805

What is your diagnosis 2?

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, Ceyhun Uğurluoğlu2, İlknur Küçükosmanoğlu3, İlkay Özer1
1Konya Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Konya, Turkey
3Konya Training and Research Hospital, Department of Pathology, Konya, Turkey


Tanınız nedir 2?

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, Ceyhun Uğurluoğlu2, İlknur Küçükosmanoğlu3, İlkay Özer1
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya, Türkiye

Literatürde ilk kez 1903 yılında Hoffmann tarafından “vellüs kılları içeren epidermal kistler” adında rapor edilmiş, 1977’de de Esterly ve arkadaşları tarafından erüptif vellus kıl kisti (EVKK) olarak tanımlanmıştır. EVKK çoğunlukla göğüs ön yüz ve ekstremitelerde ortaya çıkan çok sayıda asemptomatik, deri renginde komedon benzeri papüllerle karakterize, nadir görülen bir deri hastalığıdır.
Biz burada göğüs ön duvarda klinik ve histopatolojik olarak EVKK tanısı koyduğumuz 20 yaşında bir erkek hasta bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Eruptif vellus kıl kisti, papül

Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Ceyhun Uğurluoğlu, İlknur Küçükosmanoğlu, İlkay Özer. What is your diagnosis 2?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 39-40

Corresponding Author: Gülcan Saylam Kurtipek, Türkiye
LookUs & Online Makale