E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Epidemiology of Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 28-31

Epidemiology of Behcet’s Disease

Meltem Önder

Behcet’s disease is very well known disease in all over the world. It is very important to recognize the multi systemic symptoms, to perform multi center epidemiological studies, to learn the etiopathogenesis better, especially by our Turkish physicians. In this review article epidemiological studies will be updated.

Keywords: Behcet’s Disease, epidemiology

Behçet Hastalığı: Epidemiyoloji

Meltem Önder
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Behçet hastalığı tüm dünyada çok iyi bilinen bir hastalıktır. Bu hastalığın multisistemik bulgularının iyi tanınması, çok merkezli epidemiyolojik çalışmalar yapılması, etyopatogenezin aydınlanması ülkemiz hekimleri açısından çok gereklidir. Bu derlemede epidemiyoloji ile ilgili son yıllardaki çalışmalar sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, epidemiyoloji

Meltem Önder. Epidemiology of Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 28-31

Corresponding Author: Meltem Önder, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale