E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Delayed Diagnosis: Giant Basal Cell Carcinoma of Scalp [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 67-69

Delayed Diagnosis: Giant Basal Cell Carcinoma of Scalp

Didem Didar Balcı1, Gamze Serarslan1, Sibel Hakverdi2
1Department Of Dermatology, Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Hatay, Turkey
2Department Of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Hatay, Turkey

Although basal cell carcinoma (BCC) is the most common form of skin cancer, the scalp lesions of BCC have been rarely reported. Giant BCC is defined as a tumor larger than 5 cm in diameter and only 0.5-1 % of all BCCs achieve this size. We report a case of giant BCC on the scalp that was treated with topical coticosteroids and antifungal shampoo for five years. BCC should be considered in the differential diagnosis in erythematous plaque type lesions resistant to therapy with long duration localized on the scalp.

Keywords: Giant basal cell carcinoma, scalp

Saçlı deride gecikmiş tanı: dev bazal hücreli karsinom

Didem Didar Balcı1, Gamze Serarslan1, Sibel Hakverdi2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Hatay

Derinin en sık görülen kanseri bazal hücreli karsinom (BHK) olmasına rağmen, saçlı deri lokalizasyonu oldukça nadir bildirilmektedir. BHK’ların %0.5-1’i 5cm’den geniş olup, “dev BHK” olarak tanımlanmaktadır. Bu bildiride, topikal kortikosteroid ve antifungal şampuan ile beş yıldır tedavi edilen bir dev saçlı deri BHK olgusu sunulmaktadır. Saçlı deride uzun süreli tedaviye dirençli eritematöz plak tip lezyonlarda ayırıcı tanıda BHK düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dev bazal hücreli karsinom, saçlı deri

Didem Didar Balcı, Gamze Serarslan, Sibel Hakverdi. Delayed Diagnosis: Giant Basal Cell Carcinoma of Scalp. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 67-69

Corresponding Author: Didem Didar Balcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale