E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 95-99

Androgenetik alopeside koroner arter hastalığı risk faktörleri

Saliha Aslan Sezgin1, İlknur Alunay1, Adem Köşlü1
Şişli Etfal Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Androgenetik alopesili erkeklerde, normal saça sahip kontrol grubu ile karşılaştırmalı yapılan bu çalışmada, başta kan lipid profilleri olmak üzere, ateroskleroz için diğer majör risk faktörleri olan hpertansiyon, sigara içimi ve diabetes mellitus parametreleri incelendi. Ortalama yaşı 50 olan 82 erkek hasta, ortalama yaşı 50 olan 70 kişilik kontrol grubu ile kan lipid profili yönünden karşılaştırıldığında, hipertrigliseritemi, hiperkolesterolemi ve HDL - kolesterol düşüklüğü vaka grubunda yüksek olmasına rağmen, kontrol grubuyla aradaki farklar istatistiksel olarak anlamsızdı. Hipertansiyon, sigara içimi ve diabetes mellitus için benzer sonuçlar elde edildi. sonuç olarak; çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda, genel olarak AGA' lı erkeklerin, ateroskleroz ve dolayısıyla KH için risk faktörlerinden hiperlipidemi, hipertansiyon, diabet ve sigara içimi yönünden, normal saç yapısına sahip kişilerden farklı değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyoruz.


Saliha Aslan Sezgin, İlknur Alunay, Adem Köşlü. Androgenetik alopeside koroner arter hastalığı risk faktörleri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 95-99
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale