E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Oral Mucosa in Systemic Diseases and Syndromes [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 96-104 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.18

Oral Mucosa in Systemic Diseases and Syndromes

Algün Polat Ekinci, Can Baykal
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul, Turkey

Spesific or nonspesific oral lesions may be seen in the course of many systemic diseases or syndromes. While some may be early signs and first clues that may be helpful in the diagnosis or may be seen as complemantary findings. In this review, spesific or nonspesific findings of common systemic diseases and relatively frequent genodermatoses will be reviewed, and some will be discussed in detail.

Keywords: Oral findings, systemic diseases; genodermatoses

Sistemik Hastalıklarda ve Sendromlarda Oral Mukoza

Algün Polat Ekinci, Can Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Birçok sistemik hastalık veya sendromun ağız içinde özgün olan ya da olmayan bulgusu görülebilir. Ağız lezyonları, hastalığın erken döneminde ortaya çıktığında tanı koymada yol gösterici ilk bulgu olabileceği gibi hastalığın tamamlayıcı bulgusu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu derlemede, sık görülen sistemik hastalıkların ve nispeten sık olan genodermatozların özgün olan ve olmayan oral bulgularından bahsedilerek bazı bulgular daha ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağız bulgusu, sistemik hastalıklar; genodermatozlar

Algün Polat Ekinci, Can Baykal. Oral Mucosa in Systemic Diseases and Syndromes. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 96-104

Corresponding Author: Algün Polat Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale