E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Melanotic lupus erythematosus: A rare variant of discoid lupus erythematosus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 75-77 | DOI: 10.4274/turkderm.13471

Melanotic lupus erythematosus: A rare variant of discoid lupus erythematosus

Seval Doğruk Kaçar1, Pınar Özuğuz1, Betül Demirciler Yavaş2, Merve Demir1, Hasan İlyas Özardalı2
1Afyon Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Dermatology, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Pathology, Afyonkarahisar

Discoid lupus erythematosus (DLE) is characterized by atrophic patches with peripheral hyperpigmentation on sun exposed skin areas. It rarely presents with diffuse hyperpigmented patches without erythema, adherent scale and atrophy on face and neck. This presentation is called as melanotic lupus erythematosus and it is rarely reported in literature. Other diseases that cause facial pigmentation as melasma, Riehl melanosis, lichen planus pigmentosus, drug related pigmentation should be considered in the differential diagnosis. We herein report a 66 year old male patient with diffuse blue-brown pigmentations on his face which was diagnosed as melanotic lupus erythematosus with the clinical, histopathological and immunofluoresence findings.

Keywords: Facial pigmentation, discoid lupus erythematosus

Melanotik lupus eritematozus: Nadir bir diskoid lupus eritematozus varyantı

Seval Doğruk Kaçar1, Pınar Özuğuz1, Betül Demirciler Yavaş2, Merve Demir1, Hasan İlyas Özardalı2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Diskoid lupus eritematozus (DLE) sıklıkla güneş gören deri bölgelerinde ortaları atrofik kenarları hiperpigmente plaklar şeklinde görülür. Nadir olarak yüz ve boyunda eşlik eden eritem, yapışık skuam ya da atrofi olmadan diffüz hiperpigmente plaklar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durum melanotik lupus eritematozus olarak adlandırılır ve literatürde oldukça nadir bildirilmiştir. Bu durumun ayırıcı tanısında yüzde pigmentasyon yapan melazma, Riehl melanozu, liken planus pigmentozus, ilaca bağlı hiperpigmentasyon gibi diğer hastalıklar düşünülmelidir. Burada 66 yaşında tüm yüzde diffüz mavi- kahverengi hiperpigmentasyonu olan ve klinik, histopatolojik ve immünfloresan bulguları ile melanotik DLE olarak tanı alan bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yüzde pigmentasyon, diskoid lupus eritematozus

Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Betül Demirciler Yavaş, Merve Demir, Hasan İlyas Özardalı. Melanotic lupus erythematosus: A rare variant of discoid lupus erythematosus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 75-77

Corresponding Author: Seval Doğruk Kaçar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale