E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Complex aphthosis-like pemphigus vulgaris during pregnancy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 165-166 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.17003

Complex aphthosis-like pemphigus vulgaris during pregnancy

Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2
1Haydarpaşa Numune Training ang Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training ang Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Keywords: Complex aphthosis, pemphigus, pregnancy

Gebelikte kompleks aftosis benzeri pemfigus vulgaris

Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve zührevi Hastalıklar Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kompleks aftosis, pemfigus, gebelik

Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş. Complex aphthosis-like pemphigus vulgaris during pregnancy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 165-166

Corresponding Author: Sema Aytekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale