E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 4-7

Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Deri Dışı Tutulum

Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya


Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu. Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Deri Dışı Tutulum. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 4-7

Corresponding Author: Mustafa Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale