E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 224-225

Meyerson Nevusu

Tuğba Rezan Ekmekçi1, Adem Köşlü1, Damlanur Sakız2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği


Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü, Damlanur Sakız. Meyerson Nevusu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 224-225
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale