E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of atrophic dermatofibroma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 140-142 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.37097

A case of atrophic dermatofibroma

Aysun Şikar Aktürk1, Dilek Bayramgürler1, Ömür Kocaoğlu2, Gupse Turan3
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kocaeli, Turkey
2Sakarya Toyotasa Emergency Hospital, Clinic of Dermatology, Sakarya, Turkey
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kocaeli, Turkey

Dermatofibromas are benign tumors caused by fibroblasts and histiocytes, which are quite common in middle-aged adults. It is characterized by hard, single or multiple, papule, plaque or nodul-shaped lesions that are localized to the lower extremity. Many clinical and pathological variants of dermatofibroma have been identified. One of these variants is atrophic dermatofibroma. Atrophic dermatofibroma is generally seen in middle-aged women as lesions that collapse inward, showing placement on the upper part of the body and arms. It can be confused with morphea, atrophoderma, neurofibroma, localized lipoatrophy, healing panniculitis lesions, anetoderma, steroid atrophy, and basal cell carcinoma. The definitive diagnosis is made by histopathological examination as well as clinical findings. Positive immunohistochemical staining for factor XIIIa, as well as a negative reaction for CD34, support a diagnosis of dermatofibroma. A 38-year-old woman diagnosed with atrophic dermatofibroma is presented here.

Keywords: Dermatofibroma, atrophic dermatofibroma, benign

Atrofik dermatofibrom olgusu

Aysun Şikar Aktürk1, Dilek Bayramgürler1, Ömür Kocaoğlu2, Gupse Turan3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Dermatofibromlar orta yaş erişkinlerde oldukça sık görülen, fibroblastlar ve histiyositlerden kaynaklanan benign tümörlerdir. Genellikle alt ekstremitede yerleşen sert, tek veya multipl, papül, plak ya da nodül şeklindeki lezyonlarla karakterizedir. Dermatofibromun birçok klinik ve patolojik varyantları tanımlanmıştır. Bu varyantlardan biride atrofik dermatofibromdur. Atrofik dermatofibrom genel olarak orta yaşlı kadınlarda, gövde ve kolların üst kısmına yerleşim gösteren, içeri çökük lezyonlar olarak görülür. Morfea, atrofoderma, nörofibrom, lokalize lipoatrofi, iyileşmekte olan pannikülit lezyonları, anetoderma, steroid atrofisi ve bazal hücreli karsinom ile karışabilmektedir. Kesin tanı klinik bulguların yanı sıra histopatolojik inceleme ile konulmaktadır. İmmünohistokimyasal incelemede faktör XIIIa ile pozitif boyanma izlemesinin yanı sıra CD34 için negatif boyanma görülmesi dermatofibrom tanısını desteklemektedir. Burada 38 yaşında atrofik dermatofibrom tanısı konulan bir kadın olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dermatofibrom, atrofik dermatofibrom, benign

Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Ömür Kocaoğlu, Gupse Turan. A case of atrophic dermatofibroma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 140-142

Corresponding Author: Aysun Şikar Aktürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale