E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
After the Spring EADV Symposium [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 38-38

After the Spring EADV Symposium

M. Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey


Beşinci EADV Bahar Simpozyumunun Ardından

M. Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


M. Ali Gürer. After the Spring EADV Symposium. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 38-38

Corresponding Author: M. Ali Gürer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale