E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
In misleading histories: Key role of dermoscopy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 210-212 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.54936

In misleading histories: Key role of dermoscopy

Gamze Erfan
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Keywords: Pink lesions, vascular features, dermoscopy

Anamnez farklı yönlendirdiğinde: Dermoskopinin anahtar rolü

Gamze Erfan
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pembe lezyonlar, vasküler yapılar, dermoskopi

Gamze Erfan. In misleading histories: Key role of dermoscopy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 210-212

Corresponding Author: Gamze Erfan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale