E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Rudimentary polydactyly [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 208-210

Rudimentary polydactyly

Özlem Yerebakan1, Mehmet Akif Çiftçioğlu2, Oya Ermiş1, Bahar Kılıçaslan2, Serdar Tüzüner3, Ertan Yılmaz1

Rudimentary polydactyly is an amputation neuroma secondary to the destruction of supernumerary digits in utero, characterised by small papules attached to the lateral aspect of the fifth finger. The striking histopathologic features are the marked neural proliferation in the dermis and the large number of Wagner-Meissner bodies in the dermal papillae. Here, we present a 21-year-old female patient with bilateral rudimentary polydactyly representing typical clinical and histopathological features and, we review the differential diagnosis of the case.

Keywords: Rudimentary polydactyly, amputation neuroma.

Rudimanter polidaktili

Özlem Yerebakan1, Mehmet Akif Çiftçioğlu2, Oya Ermiş1, Bahar Kılıçaslan2, Serdar Tüzüner3, Ertan Yılmaz1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı

Rudimanter polidaktili, fazla sayıdaki parmağın fötal dönemde destrüksiyonu sonucu gelişen, beşinci parmak lateral yüzüne ilişik ufak papüllerle karakterize bir ampütasyon nöromasıdır. Dikkat çekici histopatolojik bulgular, dermiste belirgin nöral proliferasyon ve dermal papillada artmış Wagner-Meissner cisimleridir. Burada, tipik klinik ve histopatolojik bulgularıyla bilateral rudimanter polidaktili tanısı alan 21 yaşındaki bir kadın hasta sunulmakta ve ayırıcı tanı gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rudimanter polidaktili, ampütasyon nöroma

Özlem Yerebakan, Mehmet Akif Çiftçioğlu, Oya Ermiş, Bahar Kılıçaslan, Serdar Tüzüner, Ertan Yılmaz. Rudimentary polydactyly. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 208-210
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale