E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 122-124

Kriyoterapi ve intralezyonel kortikosteroid sağaltımları uygulanan granüloma fasiyale olgusu

Göksun (Can) Karaman1, Nil Çuhacı2, Ekin Bozkurt Şavk1, Neslihan Şendur1, Emel Dikicioğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Granüloma fasiyale yüzde yerleşen, deriden kabarık, yumuşak papül, plak veya nodüllerle karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Lezyonlar genellikle tektir, bazı olgularda birden fazla sayıda olabilir. Sağaltımda farklı yöntemler kullanılmaktadır, ancak sonuç çoğunlukla yüz güldürücü değildir. Karakteristik histopatolojik özellikler gösteren ve birden fazla sayıda lezyonu olan 45 yaşında bir granuloma fasiyale olgusu, intralezyonel kortikosteroid ve kriyoterapi sağaltımı sonuçları ile birlikte sunulmuştur.


Göksun (Can) Karaman, Nil Çuhacı, Ekin Bozkurt Şavk, Neslihan Şendur, Emel Dikicioğlu. Kriyoterapi ve intralezyonel kortikosteroid sağaltımları uygulanan granüloma fasiyale olgusu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 122-124
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale