E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Tofacitinib [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 67-69 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.64715

Tofacitinib

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Samsun, Turkey

Tofacitinib is an oral inhibitor of janus kinases, which is approved for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ulcerative colitis in adults; its efficacy in the treatment of psoriasis has also been demonstrated in clinical studies. A 10 mg daily dose has been observed to achieve a PASI75 response in 40-64% of the patients with moderate to severe psoriasis at week 12 or 16. It provides advantage in the treatment of psoriasis due to oral use, lower cost compared to other biologics, and absence of organ toxicity.

Keywords: Psoriasis, tofacitinib, JAK inhibitor

Tofasitinib

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun

Yetişkinlerde romatoid artrit, psoriatik artrit ve ülseratif kolit tedavisi için onaylı oral janus kinaz inhibitörü olan tofasitinibin psoriasis tedavisinde de etkinliği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Günlük 10 mg dozda orta ve şiddetli psoriasisde 12 veya 16 haftalarda hastaların %40-64’ünde PAŞİ75 yanıtına ulaşıldığı gözlenmiştir. Oral kullanılması, diğer biyolojiklere göre düşük maliyeti ve organ toksisitesinin olmaması ile psoriasis tedavisinde avantaj sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tofasitinib, JAK inhibitörü

Nilgün Şentürk. Tofacitinib. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 67-69

Corresponding Author: Nilgün Şentürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale